Celon Pharma miał 2,02 mln zł zysku netto, 1,53 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021

Celon Pharma odnotował 2,02 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 3,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,53 mln zł wobec 4,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,67 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 43,08 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 0,3 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 0,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 105,1 mln zł w porównaniu z 77,09 mln zł rok wcześniej.

„Wzrost przychodów w segmencie operacyjnym o ponad 45% oraz zwiększenie ilości prowadzonych projektów innowacyjnych spowodował naturalny wzrost podstawowych kosztów operacyjnych w spółce. Koszty rodzajowe dla działalności w segmencie operacyjnym (generycznym) wyniosły 69,0 mln zł i jest to wzrost o ponad 45% w stosunku do I półrocza 2020 roku. Nakłady inwestycyjne generują wzrastające koszty amortyzacji – ponad 47%. Wzrost kosztów wynagrodzeń o ok. 30% związany jest ze zwiększeniem zatrudnienia, z 437 do 514 osób oraz naturalnym wzrostem indywidualnych wynagrodzeń. Zanotowano również wzrost kosztów surowców i materiałów, głównie z powodu osłabienia złotego, a także znaczący wzrost kosztów energii” – powiedziała dyrektor finansowa Iwona Giedronowicz, cytowana w komunikacie poświęconym wynikom.

Przychody netto ze sprzedaży ogółem w I półroczu 2021 r. wyniosły 105 mln zł głównie dzięki sprzedaży eksportowej, która przewyższyła sprzedaż krajową. Większość produktów spółki utrzymała udział rynkowy w Polsce, przy zmniejszającej się dynamice całego rynku leków w Polsce, dodano.

„W Polsce udziały rynkowe naszych produktów nie wykazywały większej dynamiki zmian, jednak sprzedaż eksportowa osiągnęła po raz pierwszy historyczny poziom, osiągając dwukrotny wzrost. Było to możliwe m.in. dzięki dobrej dynamice sprzedaży na rynku włoskim i francuskim” – powiedział wiceprezes Jacek Glinka.

Przychody z dotacji w I półroczu 2021 r. wyniosły 11,5 mln zł i wzrosły o ponad 50% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku. Kontynuacja inwestycji w badania i rozwój nad nowymi lekami znalazła swoje odzwierciedlenie we wzroście kosztów rodzajowych w segmencie R&D z 28,5 mln zł do 33,6 mln zł, podano także.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)