Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Podlaskie placówki lecznicze, do których trafiają nielegalni imigranci, wystawiają faktury za leczenie, a często także hospitalizację Straży Granicznej, choć nie mają na to stosownej umowy. Umowy dotyczą jedynie badań stwierdzających, czy osoby zatrzymane mogą zostać osadzone. Dodatkowym kosztem są także wyjazdy karetek do imigrantów znalezionych przy granicy polsko-białoruskiej.
–Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant Artur Kamiński powiedział, że Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej zostanie przedłużony – z pewnymi zmianami – na 2022 rok. Nowa strategia ma być nakierowana na rozwiązanie w ciągu 2–3 lat konkretnych problemów związanych z przeszczepami.
–Medycy alarmują, że sytuacja w szpitalach jest trudniejsza niż w szczycie III fali i domagają się strategii działania od resortu zdrowia. Najbardziej dotkliwe są brak łóżek covidowych oraz kadry.

Gazeta Wyborcza
–Minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie z PAP stwierdził, że – mimo rosnącej dziennej liczby zachorowań – progi dla strefy żółtej i czerwonej mogą zostać obniżone. O czerwonej strefie ma decydować 48 zakażeń na 100 tys. mieszkańców, a o żółtej 24 zakażenia. Byłoby to czterokrotne zwiększenie limitów obowiązujących w zeszłym roku. Zgodnie ze słowami ministra, ewentualne obostrzenia będą rozważane, jeśli pod koniec października średnia liczba zachorowań na dobę przekroczy 7 tys.

Dziennik Gazeta Prawna
–Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił pilotaż badań ankietowych pacjentów, którzy niedawno przebywali w szpitalach. Badania będą anonimowe. Postulat ankietowania pacjentów pojawił się w projekcie ustawy o jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, który obecnie jest na etapie konsultacji społecznych.