Sejm przeciw przesunięciu 6,3 mld zł na wydatki NFZ w budżecie na 2021 r.

Sejm odrzucił poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021, zakładającą przesunięcie 6,3 mld zł ze środków zarezerwowanych na modernizację armii do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Senat proponował do noweli jedną poprawkę.

Nowelizacja ustawy budżetowej na 2021 rok zakłada m.in., że środki na służbę zdrowia zostaną zwiększone o 1 mld zł, w tym 800 mln zł na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nowela zakłada deficyt budżetowy na poziomie 40,4 mld zł (obecnie 82,3 mld zł), wzrost PKB w wysokości 4,9% (obecnie 4%) i średnioroczną inflację na poziomie 4,3% (w dotychczasowej ustawie 1,8%).

Według noweli, stopa bezrobocia ma wynieść 6% na koniec 2021 r. (wobec 7,5% w obecnej ustawie budżetowej), wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,5% (wobec spadku o 0,7% zakładanego wcześniej). Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi na 5 548 zł (5 259 zł w dotychczasowej ustawie budżetowej).

W noweli dochody budżetu państwa w 2021 r. zaplanowane zostały na poziomie prawie 483 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej było to 404,5 mld zł.). Wydatki budżetu państwa wyniosą 523,4 mld zł (dotychczas 486,8 mld zł). Dochody państwa są wyższe o ponad 78 mld zł od wcześniej zaplanowanych.

(ISBnews)