Neuca jest otwarta na nowe alianse z partnerami biznesowymi

Neuca jest otwarta na nowe alianse z partnerami biznesowymi, w szczególności pod kątem pozyskania nowych kompetencji, poinformował wiceprezes Grzegorz Dzik.

„Bardzo mocno skupiamy się na pewnej stabilizacji działań w przejętych podmiotach, szczególnie tych na rynku zagranicznym. Dużo czasu poświęcamy na dalszy rozwój technologii, bo wierzymy, że rozwój w tym obszarze będzie istotnym czynnikiem do dalszych wzrostów w kolejnych okresach” – powiedział Dzik podczas telekonferencji.

„Z drugiej strony, cały czas penetrujemy rynek pod kątem pozyskania nowych kompetencji – tutaj dużą rolę odgrywają kompetencje data science czy biostatystyki. Jesteśmy otwarci na nowe alianse z partnerami biznesowymi” – dodał wiceprezes.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2020 r. wyniósł 32,1%.

(ISBnews)