Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Parkiet
–Z najnowszych wypowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że Polska stawia obecnie na inne leki na Covid-19 niż głośny w zeszłym roku preparat Biomedu, bazujący na osoczu. Jak powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, badania wielu ośrodków naukowych dowiodły, że lek ten nie jest tak skuteczny, jak początkowo twierdzono. Badania kliniczne leku Biomedu przeprowadzane przez Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie wciąż trwają.

Rzeczpospolita
–Zdaniem lekarzy na oddziały covidowe trafia coraz więcej pacjentów, którzy odmawiają leczenia i domagają się alternatywnych terapii, m.in. z wykorzystaniem amantadyny. Jakub Gołąb, przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Pacjenta, dodaje, że pacjent przebywający w szpitalu z powodu choroby zakaźnej podlega obowiązkowej hospitalizacji, a o wypisie decyduje lekarz prowadzący. Ponadto to na lekarzu właśnie ciąży obowiązek wdrożenia właściwej diagnostyki i leczenia pacjenta.