Projekt spółki z NanoGroup rekomendowany do dofinansowania przez NCBR

Projekt NanoSanguis – spółki zależnej NanoGroup – pn. „Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w zakresie opracowania biodegradowalnej włókniny filtracyjnej” został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach drugiej rundy konkursu 1/1.1.1/2021 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, podało NanoGroup. Koszt całkowity projektu wynosi 4 965 316,25 zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 3 240 770,13 zł, zaś rekomendowana przez NCBR kwota dofinansowania – 3 240 770,13 zł.

Celem projektu jest opracowanie biodegradowalnej włókniny filtracyjnej o powszechnym zastosowaniu m.in. w maseczkach ochronnych, podano.

„Ewentualną sankcją za wykorzystanie dofinansowania w sposób sprzeczny z zasadami jego otrzymania może być obowiązek zwrotu tego dofinansowania. Projekt ma charakter naukowy, zatem emitent ocenia ryzyko zwrotu środków dofinansowania projektu jako niskie. Generalny harmonogram projektu przewiduje jego zakończenie po 18 miesiącach od rozpoczęcia. Jeżeli projekt zakończy się powodzeniem, NanoSanguis S.A., spółka zależna od emitenta, podejmie kroki w celu uzyskania ochrony patentowej i pozyskiwania przychodów z tytułu opłat licencyjnych, co z kolei może mieć wpływ na przychody grupy kapitałowej emitenta. Fiasko projektu spowoduje utratę wkładu własnego w kwocie 1 724 546,12 zł” – czytamy w komunikacie.

Rekomendowana kwota dofinansowania może ulec zmianie w szczególności w wyniku weryfikacji dopuszczalnej wysokości pomocy de minimis przed zawarciem umowy, wskazano również.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)