Suczyk, Famed Żywiec: Czwarta fala uderza w producentów sprzętu medycznego

„Z perspektywy producentów sprzętu medycznego ważnymi czynnikami wpływającymi na działalność jest sytuacja na globalnym rynku tj. wzrost cen stali (np. w 2021 roku ceny niektórych elementów stalowych wzrosły o ok. 50 proc.), a także zwiększone 2-3 krotnie koszty transportu (choć coraz częściej wskaźnik ten kształtuje się poziomie 5-cio lub nawet 7-krotności cen sprzed pandemii). Każdy z tych czynników istotnie przekłada się na rentowność naszej działalności” – wyjaśnia ISBzdrowie Marek Suczyk, wiceprezes zarządu Famed Żywiec.

„Dodatkowo, jak w wiele innych branż, także w sektor producentów sprzętu medycznego uderza problem niedoboru podzespołów elektronicznych. Coraz poważniejszym wyzwaniem są nie rosnące ich ceny, ale brak dostępności elektroniki. A tego rodzaju podzespoły są ważnym elementem, z uwagi na fakt, że funkcjonalność współczesnego sprzętu medycznego opiera się o sterowalność, która ułatwia obsługę, a tym samym zwiększa komfort pobytu pacjenta w szpitalu oraz wydatnie wspomaga pracę personelu medycznego. W dobie wzmożonej presji na służbę zdrowia – za sprawą ogromnej liczby hospitalizacji i obciążenia lekarzy oraz personelu – te aspekty mają niebagatelne znaczenie. Nasi klienci oczekują, że dostarczone im łóżka szpitalne i inny sprzęt będzie oferował maksymalną funkcjonalność. Bez elektroniki nie będzie to możliwe” – uzupełnia.

A jak obecnie wygląda portfel zamówień?

„Po intensywnych pod względem zamówień 2020 roku i pierwszych miesiącach 2021 mieliśmy obawy, że rynek się nasycił, co będzie skutkować spadkiem zamówień. Dzisiaj widzimy jednak, że ich obecny poziom jest porównywalny do tego z „ery przed-Covidowej” – wyjaśnia nam Suczyk.

Jak kształtuje się to w wymiarze wolumenu zamówień realizowanych przez Famed Żywiec?

„W pierwszych dwóch kwartałach 2020 roku liczba zamówień na OIOM-owe łóżka szpitalne (ok. 1200 egzemplarzy) niemal dorównała sprzedaży w tym segmencie produktowym w całym 2019 roku. Obecnie nie osiągamy wyniku z pierwszego roku pandemicznego, jednakże w kategorii lóżek OIOM-owych osiągnęliśmy 70 proc. poziomu sprzedaży z 2019 roku. Co warto zaznaczyć, nie uwzględniamy tu trwającego, czwartego kwartału” – tłumaczy Suczyk. – „Zamówienia, które obecnie otrzymujemy wpływają również od polskich klientów. Jednak w odróżnieniu od 2020 roku wynikają one z normalnej działalności rozwojowej szpitali i następującej w związku z tym wymiany sprzętu. Ta sytuacja nie dziwi, bo jak wskazują dane raportu przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia zasoby łóżkowe w polskich szpitalach wymagają w znacznej części pilnej wymiany, a gros z nich nie spełnia funkcji jakie powinny pełnić w procesie leczenia i rekonwalescencji.

Wśród bieżących zamówień pojawiają się również te dotyczące zaawansowanych modeli, przeznaczonych na OIOM-y. To novum o tyle, że w minionych miesiącach tego rodzaju zamówienia były często poblokowane, z uwagi na pandemię możliwości remontów i rozwojów OIOM-ów była ograniczona.

Warto podkreślić, że już wcześniej obserwowaliśmy wzrastające zainteresowanie polskim sprzętem medycznym. W latach 2018-2019 dostarczyliśmy szpitalom w Polsce i na świecie ponad 4 tysiące egzemplarzy łóżek szpitalnych i porodowych. Popyt na Famed NEXO wzrósł w 2019 roku o 100 proc. (r/r). Pokłosiem tego wzrostu była podjęta w 2019 roku decyzja o uruchomienie nowej linii produkcyjnej dla tego modelu. Finalizacja wspomnianej inwestycji zbiegła się w czasie ze szczytem pandemicznych zamówień. NEXO, to sprzęt spełniający standardy oddziałów OIOM, który także w okresie kolejnych fal pandemii był najczęściej zamawianym polskim łóżkiem szpitalnym”.

Famed Żywiec działa w branży medycznej od 1947 roku. Jest jednym z wiodących i zarazem najbardziej doświadczonych producentów wysokiej jakości sprzętu medycznego w Europie. Firma specjalizuje się w produkcji stołów operacyjnych, łóżek na Oddziały Intensywnej Terapii, wózków do przewożenia chorych, łóżek porodowych oraz foteli zabiegowych.