Pracodawcy RP: ceny energii dotyczą też podmiotów leczniczych

„Zbieranie tych danych jedynie od podmiotów szpitalnych, których w Polsce mamy obecnie około 1 600, z pominięciem pozostałych podmiotów leczniczych, takich jak chociażby poradnie ambulatoryjne, których mamy w kraju ponad 22 000 czy zakładów diagnostyki obrazowej, dla których udział energii w kosztach jest znaczący, zapewne znacznie zaburzy całościowy obraz, jakim jest wzrost kosztów energii elektrycznej, cieplnej i gazu dla podmiotów leczniczych. Zwracamy uwagę, że wśród podmiotów wykonujących działalność leczniczą znajdują się również stacje ratownictwa medycznego, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja, indywidualne i grupowe praktyki lekarzy oraz pielęgniarek – czytamy w piśmie Pracodawców RP do Ministra Zdrowia.

Chodzi o akcję zbierania informacji od szpitali na temat wzrostu cen nośników energii w 2022 roku.

W ocenie Pracodawców RP uzyskanie pełnego obrazu skali podwyżek wymagałoby pozyskania informacji o skali wzrostu cen w oparciu o informacje uzyskane od wszystkich podmiotów, które są aktywne na dzień 1 stycznia 2022 roku w RPWDL, z uwzględnieniem własności budynków, w których wykonywana jest działalność lecznicza.

Pracodawcy RP są najstarszą i największą organizacją pracodawców w Polsce. Działają od 1989 roku, reprezentują 19 000 firm, zatrudniających ponad 5 mln osób. Pracodawcy RP  należą do Rady Dialogu Społecznego, są jedną z organizacji wchodzących w skład Rady Przedsiębiorczości.