Synektik rekomenduje 0,45 zł dywidendy na akcję za r.obr. 2020/2021

Zarząd Synektik rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 01.10.2020 do 30.09.2021 w kwocie 4,38 mln zł w taki sposób, że 3,84 mln zł zostanie przeznaczone na wypłatę dywidendy w kwocie 0,45 zł na akcję, a 0,54 mln zł zostanie przekazane na kapitał zapasowy, podała spółka.

„Równocześnie zarząd rekomenduje, aby: a) dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) ustalić na 10 lutego 2022 r.; b) dzień wypłaty dywidendy ustalić na 18 lutego 2022 r.” – czytamy także w komunikacie.

W roku finansowym 2020/2021 spółka miała 8,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,81 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w r.fin. 2020/2021 wyniósł 4,4 mln zł wobec 5,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Jest dystrybutorem robota da Vinci. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)