Test diagnostyczny Urteste na raka trzustki wykazał wysokie parametry czułości, swoistości

Eksperyment medyczny w projekcie testu diagnostycznego na raka trzustki (PANURI) Urteste, przeprowadzony w grupie 322 uczestników przez niezależną firmę CRO (Contract Research Organization) wykazał czułość i swoistość testów na poziomie odpowiednio 95,6% i 95,5%, podała spółka. PANURI jest priorytetowym projektem Urteste.

Eksperyment medyczny był przeprowadzony w 13 ośrodkach medycznych. Celem badania była ocena parametrów czułości i swoistości testu oraz porównanie czułości i swoistości testu względem markera CA19-9 u pacjentów z rakiem trzustki. W eksperymencie medycznym uczestniczyło 322 uczestników w trzech grupach: pacjenci z rakiem trzustki, pacjenci z zapaleniem trzustki, zdrowi ochotnicy.

„W przeprowadzonym badaniu testu diagnostycznego na raka trzustki (PANURI) uzyskano:

– wysoką czułość wynoszącą 95,6%.

– wysoką swoistość wynoszącą 95,5% w grupie chorych na raka trzustki względem zdrowych osób” – czytamy w komunikacie.

Badanie wykazało korelację wyników PANURI z wynikami stosowanego w diagnostyce prostaty testu CA19-9 wynoszącą 67,6%. Stosunkowo niewielka korelacja wynika z faktu, iż czułość markera CA19-9 jest na niskim poziomie i wyniosła w badaniu PANURI 66,1%.

„PANURI jest priorytetowym projektem Urteste, ponieważ naszym zdaniem ma największy potencjał komercyjny wynikający z dużej potrzeby medycznej oraz braku dostępności na rynku prostego, taniego i bezinwazyjnego testu, który wykrywałby nowotwór trzustki na wczesnym etapie rozwoju. Przeprowadzony eksperyment medyczny potwierdza bardzo wysokie parametry czułości i swoistości naszego testu. Głęboko wierzymy, że test Urteste może być jednym z pierwszych na świecie testów do wczesnej diagnostyki raka trzustki. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do rozpoczęcia prac związanych z projektowaniem badania klinicznego, które posłuży do certyfikacji wyrobu medycznego, co z kolei umożliwi wprowadzenie produktu na rynek” – powiedział współzałożyciel i prezes Urteste Grzegorz Stefański, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślono, nowotwór trzustki jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Według statystyk, średni okres przeżycia od momentu diagnozy nowotworu trzustki wynosi 8 miesięcy. Według raportu „Global Cancer Statistics 2020”, w 2020 r. na świecie odnotowano 496 tys. nowych przypadków chorych na nowotwory trzustki oraz 466 tys. zgonów spowodowanych nowotworami trzustki.

„W ciągu ostatnich kilku miesięcy otrzymaliśmy wyniki dwóch niezależnych eksperymentów medycznych: EASY-TEST (rak prostaty) oraz PANURI (rak trzustki). Oba badania przeprowadzone na grupie blisko 500 uczestników potwierdzają wysokie parametry czułości i swoistości naszych testów. Wyniki uzyskane w niezależnych laboratoriach są zbieżne z wynikami badań uzyskiwanymi w laboratorium Urteste. Uzyskane wyniki potwierdzają słuszność dalszego rozwoju platformy technologicznej Urteste do wczesnej diagnostyki kilkunastu najczęściej występujących nowotworów” – wskazał prof. Adam Lesner, główny pomysłodawca projektu, współzałożyciel i przewodniczący Rady Naukowej Urteste.

Obecnie w pipeline Urteste znajduje się 15 projektów testów onkologicznych, na różnych etapach rozwoju, na różne typy nowotworów, takie jak: rak prostaty, trzustki, nerki, jelita grubego, płuca, dróg żółciowych, wątroby, jajnika, trzonu macicy, żołądka, przełyku, piersi, białaczka, chłoniak, glejak, podano także w informacji.

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2021 r.

(ISBnews)