Mabion podtrzymuje plany rozbudowy zakładu w Konstantynowie Łódzkim w 2023 r.

Mabion podtrzymał plany rozbudowy istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim w 2023 roku,
jak i budowy nowego zakładu Mabion II, stawiając przede wszystkim na istotne zwiększanie zdolności wytwórczych i analitycznych na rzecz klientów zewnętrznych, podała spółka. Realizacja projektu Mabion II stanowić będzie element zaktualizowanej strategii rozwoju spółki, nad którą toczą się obecnie prace.

Mabion wypowiedział umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. – badania nad nową generacją leków” w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 63 mln zł. Jednocześnie rozbudowa mocy produkcyjnych istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim zaplanowana jest na 2023 rok z wykorzystaniem finansowania dłużnego. Mabion otrzymał zgodę komitetu kredytowego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na wsparcie projektu kwotą 15 mln USD.

„Zarząd Mabion w toku prac nad aktualizacją strategii w kierunku koncentracji spółki na działalności CDMO, szczególnie w obszarze usług kontraktowego rozwoju, wytwarzania i analityki, zdecydował o zmianach w planach inwestycyjnych spółki, wypowiadając w konsekwencji aktualną umowę o dofinansowanie projektu 'Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. – badania nad nową generacją leków’ z 2018 r. Mabion podtrzymuje plany rozbudowy istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim w 2023 roku, jak i budowy nowego zakładu Mabion II, stawiając przede wszystkim na istotne zwiększanie zdolności wytwórczych i analitycznych na rzecz klientów zewnętrznych” – czytamy w komunikacie

„Wypowiedzenie umowy związane jest z rozważaną przez spółkę zmianą zakresu planowanej inwestycji oraz brakiem możliwości realizacji projektu na warunkach i w terminie przewidzianym w Umowie o dofinansowanie. Zgodnie z umową, całkowity koszt realizacji projektu został określony w 2018 roku na ok. 173 mln zł, a wartość dofinansowania wynosiła ok. 63 mln zł, z czego do dzisiaj spółka wykorzystała płatności w łącznej wysokości ok. 0,3 mln zł. ” – czytamy w komunikacie.

Do dzisiaj spółka wykorzystała płatności w łącznej wysokości ok. 0,3 mln zł.

„Mabion intensywnie rozwija się w obszarze CDMO, podczas gdy inwestycja na której budowę otrzymaliśmy dofinansowanie w 2018 roku, przede wszystkim skupiała się na stworzeniu zaplecza B+R dla rozwoju własnych leków biologicznych i z oczywistych przyczyn nie uwzględniała kluczowego obecnie dla nas istotnego zwiększenia mocy wytwórczych. Ten komponent produkcyjny naszej działalności, w powiązaniu z szerokim spektrum usług analitycznych, pozwoli nam pozyskiwać i dywersyfikować źródła przychodów, zwiększając możliwości świadczenia usług kontraktowych na rzecz klientów. To właśnie w skierowaniu działań Mabion na obszar wytwarzania kontraktowego upatrujemy największego potencjału rozwoju, dlatego wzięliśmy to pod uwagę przy dostosowaniu planów inwestycyjnych i podjęciu decyzji o wypowiedzeniu Umowy dofinansowania” – powiedział prezes Mabion Krzysztof Kaczmarczyk, cytowany w komunikacie.

„Spółka prowadzi obecnie prace nad aktualizacją strategii rozwoju, w której zostaną ujęte również rozstrzygnięcia dotyczące wizji dalszej rozbudowy mocy wytwórczych i badawczo-rozwojowych spółki, uwzględniające rozwój w obszarze CDMO i adekwatne do obecnych oraz przewidywanych potrzeb i możliwości spółki” – czytamy dalej.

O przyjęciu zaktualizowanej strategii rozwoju spółka poinformuje w trybie raportu bieżącego, podano także.

Mabion jest zintegrowaną polską firmą biofarmaceutyczną, której głównym obszarem działania jest opracowywanie i rozwój leków najnowszej generacji opartych na technologii białek rekombinowanych (np. przeciwciał monoklonalnych). W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)