NWZ Airway Medix zdecydowało o emisji do 11,6 mln akcji serii E i do 8,7 mln akcji serii F

Akcjonariusze Airway Medix zgodzili się na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu na emisję do 11,6 mln akcji serii E z całkowitym lub częściowym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podała spółka.

Jednocześnie akcjonariusze postanowili o emisji do 8,7 mln warrantów subskrypcyjnych „przeznaczonych do objęcia przez osoby, które są pracownikami, współpracownikami, kontrahentami lub są istotnie zaangażowane w działalność spółki”. Jeden warrant będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii F, podano w uchwałach.

Walne zgromadzenie zdecydowało w związku z tym ponadto o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję maksymalnie 8,7 mln akcji serii F.

Kapitał zakładowy spółki dzielił się (wg stanu na 30 czerwca br.) na 58 418 444 akcje.

Jak informowała wcześniej spółka, celem dokonywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki pozwoli zarządowi na oferowanie warrantów subskrypcyjnych serii B osobom istotnym dla działalności spółki. Celem emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest stworzenie dla zarządu spółki możliwości wdrożenia programu motywacyjnego dla wskazanych przez zarząd spółki pracowników, współpracowników, kontrahentów lub innych osób istotnie zaangażowanych w rozwój oraz działalność spółki.

Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.

(ISBnews)