Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Z projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej wynika, że prawo do korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w przychodniach i szpitalach nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych lub ministra obrony narodowej przysługuje nie tylko funkcjonariuszom służb podległych MSWiA, żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową, lecz także członkom ich rodzin. Jednocześnie projekt nie określa, kto wchodzi w skład rodziny.

Głos Wielkopolski
–Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas Poznańskiego Kongresu Gospodarczego ocenił, że Uniwersytet Medyczny z zapleczem klinicznym, niedawno otwarte Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, które otrzymało już pierwsze granty, czy nowoczesny szpital zintegrowany to atuty Poznania. To wszystko daje w efekcie szansę na tworzenie w regionie swojej własnej klinicznej specjalizacji, zresztą ma już ona w Wielkopolsce pewne miejsce, np. w przypadku skolioz.