Roboty wkraczają także do chirurgii kręgosłupa. Pierwszy w Polsce niedługo rozpocznie pracę w Tarnowie

W grudniu pierwszy w Polsce Mazor X Stealth™ zacznie pracę w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. Mazor X to zrobotyzowany system chirurgii kręgosłupa.

„Technika 'z wolnej ręki’ (operacja klasyczna) jest obciążona dużym (75% – 98%) ryzykiem nieprawidłowej lokalizacji implantów w grupie operowanych pacjentów. Zastosowanie robota minimalizuje to ryzyko do 0 – 2%” – podkreśla prof. Robert Gasik, kierownik Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, b. prezydent Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. -„Zastosowanie robota znacząco podnosi bezpieczeństwo pacjenta. To nie jest wygoda czy kolejna zabawka dla lekarza; wręcz przeciwnie – robot przysparza chirurgowi więcej pracy. Ale też pozwala precyzyjnie zaplanować zabieg chirurgiczny i – co najważniejsze – kontrolować zgodność planu z jego wykonaniem w czasie bieżącym”.

Prof. Gasik zaznacza, że zastosowanie robota w chirurgii kręgosłupa to dużo mniejszy uraz dla tkanek, mniejsza utrata krwi, mniejsze ryzyko infekcji rany pooperacyjnej i istotnie krótszy czas hospitalizacji pacjenta. Ponadto robot Mazor X Stealth™ pozwala zooperować tych, którzy – ze względu na zbyt wysokie ryzyko operacyjne – do tej pory nie mogli być operowani.

Problemy z kręgosłupem to najważniejszy czynnik, który upośledza jakość życia Polaków. Choroby kręgosłupa są najczęstszym powodem wizyt w gabinetach lekarzy rodzinnych (Raport o stanie zdrowia ludności Polski w 2019 r., GUS) oraz jedną z głównych przyczyn, dla których Polacy biorą L4. Choroby kręgosłupa objawiające się przewlekłym bólem dotyczą 20-30% populacji. Spośród tych osób leczenia chirurgicznego wymaga 3-4% pacjentów.

Systemy Mazor™ nie są jeszcze w powszechnym użyciu. Na całym świecie jest 330 takich instalacji, w tym 294 w USA, 16 w Europie, 5 w Australii/Nowej Zelandii, po 3 w Japonii i Chinach oraz 2 w Kanadzie. Już wkrótce

Mazor X składa się z pakietu oprogramowania przedoperacyjnego, który pomaga ustalić plan chirurgiczny za pomocą narzędzi 3D. Dzięki komputerowym algorytmom segmentacji wizji oprogramowanie rozpoznaje różne struktury anatomiczne. Pomaga to szybko i dokładnie wytyczyć linie ścieżki dla instrumentów.

Podczas operacji system opiera się na planie przedoperacyjnym w celu ustawienia narzędzi i urządzeń za pomocą ramienia robota.