GUS: Nakłady wew. na działalność B+R w biotechnologii wzrosły o 8,7% r/r w 2021 r.

Nakłady wewnętrzne na działalność badawczo rozwojową (B+R) w dziedzinie biotechnologii wzrosły o 8,7% r/r do 1 184,7 mln zł w 2021 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wielkość nakładów wewnętrznych na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii wyniosła 373,4 mln zł w ub. roku, co oznacza wzrost o 25,9% r/r.

W Polsce w 2021 r. działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie biotechnologii prowadziło 217 podmiotów, z czego nieco ponad połowę stanowiły podmioty sektora przedsiębiorstw. Najliczniejszą grupą pod względem obszarów zastosowania biotechnologii były podmioty zajmujące się ochroną zdrowia ludzi (61,8% ogólnej liczby podmiotów prowadzących biotechnologiczną działalność B+R), podał GUS.

„Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii w 2021 r. w skali roku uległy zwiększeniu o 8,7% do 1 184,7 mln zł. Nakłady wewnętrzne podmiotów zaliczanych do sektora szkolnictwa wyższego stanowiły 52,8% tej kwoty, sektora przedsiębiorstw – 45,3%, natomiast sektora rządowego wraz z sektorem prywatnych instytucji niekomercyjnych – 1,9%” – czytamy w komunikacie.

W 2021 r. w działalność B+R w dziedzinie biotechnologii zaangażowanych było 8 202 osoby. Liczba pracujących zwiększyła się w stosunku do 2020 r. o 5,4%. Blisko 3/4 personelu zaangażowanego w działalność B+R w dziedzinie biotechnologii stanowili badacze, podano także.

Według danych GUS, w 2021 r. działalność w dziedzinie biotechnologii prowadziły 173 przedsiębiorstwa, które nazywane są przedsiębiorstwami biotechnologicznymi (BF). Wśród nich 42,2% stanowiły przedsiębiorstwa określane jako wyspecjalizowane w działalności biotechnologicznej (DBF). Przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczą i rozwojową (B+R) w dziedzinie biotechnologii (BRDF) obejmowały 60,7% ogólnej liczby przedsiębiorstw biotechnologicznych, z czego 58,1% prowadziło tylko działalność B+R w dziedzinie biotechnologii. Pozostała część przedsiębiorstw (BRDF) łączyła działalność B+R z produkcją biotechnologiczną.

„Nakłady wewnętrzne poniesione przez przedsiębiorstwa na działalność biotechnologiczną wyniosły 1 380,9 mln zł i zwiększyły się w skali roku o 13,2%. W dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach w 2021 r. pracowały 3 953 osoby” – czytamy dalej.

W 2021 r. w działalność biotechnologiczną zaangażowanych było 10 064 osoby (o 3,7% więcej niż przed rokiem), z czego prawie połowa to pracujący w przedsiębiorstwach. Działalnością badawczą i rozwojową w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach zajmowało się 2 091 osób, podano także.

Według danych GUS, wielkość nakładów wewnętrznych na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii wyniosła 427,5 mln zł, tj. o 54,9% więcej niż przed rokiem.

„W 2021 r. działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie nanotechnologii prowadziło 130 podmiotów, z czego największy udział stanowił sektor przedsiębiorstw (47,7%). W 2021 r. wielkość nakładów wewnętrznych na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii wyniosła 373,4 mln zł, tj. o 25,9% więcej niż przed rokiem. Najwyższy udział w nakładach wewnętrznych na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nanotechnologii miał sektor szkolnictwa wyższego (53,4%)” – czytamy również w publikacji.

W ubiegłym roku działalność nanotechnologiczną prowadziło 75 przedsiębiorstw, tj. o 5,6% więcej w skali roku.

„W 2021 r. na działalność nanotechnologiczną przeznaczono 427,5 mln zł, z czego 89,4% stanowiły środki własne przedsiębiorstw. W stosunku do roku poprzedniego nakłady na działalność nanotechnologiczną wzrosły o 54,9%” – podał GUS.

W 2021 r. w działalność nanotechnologiczną (zarówno w jednostkach naukowych, jak i w przedsiębiorstwach) zaangażowanych było 3 487 osób. W przedsiębiorstwach pracowało 1 248 osób, tj. o 25,2% więcej niż przed rokiem. Działalność badawczą i rozwojową w przedsiębiorstwach prowadziło 387 osób (w tym 153 kobiety), co stanowiło 31% ogólnej liczby pracujących w dziedzinie nanotechnologii.

(ISBnews)