Neuca oczekuje dwucyfrowego wzrostu rynku hurtu aptecznego w IV kw., 6-10% wzrostu w 2023

Neuca spodziewa się, że wzrost rynku hurtu aptecznego w ujęciu rocznym nadal będzie dwucyfrowy w IV kw. br. i tym samym pozostanie wysoki w ujęciu całego 2022 r., a następnie znajdzie się w przedziale 6-10% w 2023 r., poinformował prezes Piotr Sucharski.

„Czynnik inflacyjny będzie nabierał coraz większego znaczenia w końcówce roku i szacujemy, że w IV kw. ta dynamika będzie dwucyfrowa i siłą rzeczy również w całym roku utrzyma się wysoka, dwucyfrowa dynamika wzrostu wartości rynku. […] Inflacja w 2023 r. będzie również wpływała na ceny leków i spodziewamy się, że również w przyszłym roku ten czynnik będzie miał duże znaczenie. Szacujemy, że ten rynek urośnie w przedziale między 6 a 10%” – powiedział Sucharski podczas konferencji prasowej.

W okresie I-III kw. rynek apteczny w Polsce wzrósł o 15,4% r/r, a w samym III kwartale o 10,8% r/r do 9,67 mld zł. Neuca miała w nim 31,1% udziału – tyle samo, co kwartał wcześniej.

W komentarzu do wyników za III kw. spółka podała, że wpływ na dynamikę wartości rynku hurtu po III kwartałach ma rynek detaliczny, utrzymujący dwucyfrową dynamikę. Zmieniły się jednak przyczyny wzrostu rynku. W pierwszym półroczu rosła liczba pacjentów co mocno stymulowało wzrost, natomiast w trzecim kwartale pacjentów w aptekach już nie przybywało, a o wzroście rynku decydowała zmiana ceny opakowania. Największy wpływ na ten wzrost cen miała inflacja.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2021 r. wyniósł 31,7%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne.

(ISBnews)