Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–W ramach 41. sesji Powszechnego Przeglądu Okresowego Rady Praw Człowieka Fredrik Nivaeus ze stałego przedstawicielstwa Szwecji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych przedstawił rekomendacje liberalizacji polskiego prawa – dotyczące m.in. dekryminalizacji aborcji we wszystkich przypadkach i zapewnienia, by kobiety mogły decydować o swoich ciałach. O dekryminalizację aborcji zwrócił się również Luksemburg, a kilka działających wspólnie organizacji kobiecych zarekomendowało wprowadzenie aborcji na żądanie do 12. tygodnia ciąży.

TuWrocław.com
–Pracownia hemodynamiki na oddziale kardiologii Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka zyskała nowoczesny aparat do angiografii. Inwestycję zrealizowano dzięki 4,5 mln zł dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Azurion 7C20 to innowacyjny systemem angiograficzny do wykonywania pełnej diagnostyki i zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej (w tym koronarografii, angioplastyki naczyń wieńcowych, zabiegów strukturalnych) oraz chirurgii naczyniowej i neuroradiologii (np. trombektomii).