Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Korekta w systemie finansowania objęła 173 szpitale z 590 znajdujących się w sieci podstawowego szpitalnego zabezpieczenia. Są to placówki, w których wzrost kontraktu w wyniku wejścia w życie nowej ustawy o minimalnych wynagrodzeniach zasadniczych pracowników podmiotów leczniczych był niższy niż 16%. W ciągu najbliższych miesięcy – do czerwca 2023 r. – szpitale te otrzymają od NFZ dodatkowe 500 mln zł.

Parkiet
–Z nowelizacji rozporządzenia ws. zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia SPZOZ wynika, że spółki takie nie zapłacą CIT od wartości środków trwałych niepodlegających amortyzacji do końca 2025 r.

Puls Biznesu
–Medicover Optyk ma obecnie 37 salonów optycznych, w przyszłym roku planuje otwarcie kolejnych dwóch – w stołecznej Promenadzie i Brain Park w Krakowie. W 2023 r. sieć chce zwiększyć sprzedaż o 20% r/r, choć podkreśla, że nie będzie to łatwe przy obecnej skali inflacji.