Biomed Lublin miał 1,54 mln zł zysku netto, 3,6 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2022 r.

Biomed Lublin odnotował 1,54 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 0,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,06 mln zł wobec 0,39 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 3,6 mln zł wobec 1,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,45 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 6,55 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 3,51 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 1,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 36,08 mln zł w porównaniu z 26,56 mln zł rok wcześniej.

„Dynamicznie poprawiające się wyniki napawają optymizmem. Tegoroczny, dwucyfrowy wzrost zysków operacyjnych – dzięki wejściu Onko BCG na nowe rynki oraz inkrementalnej sprzedaży dotyczącej pozostałych produktów – jest dowodem solidnych fundamentów biznesowych Biomedu. Pomimo konfliktu w Ukrainie (był to jeden z kluczowych rynków) oraz bardzo wysokiej inflacji (zwłaszcza materiałów produkcyjnych), dochodowość biznesu rośnie. Duża w tym zasługa efektywnego zarządzania kosztami. Istotny wpływ na dynamiczną zwyżkę przychodów ma skokowy wzrost sprzedaży Onko BCG. Przygotowujemy się do wejście na nowe rynki z produktami Onko. Liczymy też na powrót na rynek ukraiński w perspektywie średniookresowej. Chcemy dalej dynamicznie rosnąć, w czym powinna pomóc dalsza ekspansja zagraniczna” – powiedział prezes Mieczysław Starkowicz, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

W okresie styczeń – wrzesień sprzedaż Onko BCG wzrosła w ujęciu wartościowym o 148%. Rośnie także sprzedaż Distreptazy, pomimo przejściowych problemów z dystrybucją w Ukrainie (+6%). Wzrosty zanotowały również pozostałe, istotne produkty, z wyjątkiem szczepionki przeciwgruźliczej, która jest zależna od harmonogramu dostaw w ramach wygranego przetargu na krajowym rynku, podano także.

Biomed Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)