Rośnie zapotrzebowanie na opiekę paliatywną. Brakuje pieniędzy, kadry i miejsc

Zgodnie z Krajowym Planem Transformacji na lata 2022-2026, w roku 2019 ze świadczeń
z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (OPH), skorzystało łącznie 96,4 tys. pacjentów. Szacuje się, że obecnie powinno zostać zapewnionych około 146 tys. miejsc opieki paliatywnej i hospicyjnej, z czego około 142 tys. w ramach opieki domowej. Do 2025 roku spodziewany jest wzrost zapotrzebowania o kolejne 38%.

Zdaniem Prof. Aleksandry Ciałkowskiej-Rysz z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, sytuacja finansowa placówek opieki paliatywnej nadal jest krytyczna i wymaga natychmiastowej zmiany. W roku 2022 r podwyższona została wartość punktu kontraktowego w zakresie świadczeń z opieki paliatywnej i hospicyjnej. Warto jednak zaznaczyć, że do wyceny punktu włączone zostały współczynniki korygujące podwyżki wynagrodzenia dla personelu medycznego stosowane od 2017 roku, co spowodowało, że sytuacja finansowa podmiotów niepublicznych a zwłaszcza hospicjów pozarządowych, stała się katastrofalna.

„Trudną sytuację w opiece paliatywnej pogłębiają też inne czynniki, jak chociażby niedoszacowanie procedur medycznych, pandemia COVID – 19, wzrost kosztów usług zewnętrznych, znaczący wzrost kosztów zakupu: leków, materiałów opatrunkowych, energii elektrycznej i ostatnio – wysoki poziom inflacji” – wylicza dr hab. Tomasz Dzierżanowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wiele placówek z przyczyn obiektywnych stoi więc przed trudnymi wyborami, jak redukcja zatrudnienia, (co będzie się wiązać z obniżeniem jakości świadczonych usług), ograniczenie liczby przyjmowanych pacjentów (co spowoduje wydłużenie kolejek oczekujących), czy nawet zamykanie placówek, a i tak w Polsce wielu chorych umiera w oczekiwaniu na objęcie opieką paliatywną.

Właśnie dlatego, po raz kolejny Polskie Towarzystw Medycyny Paliatywnej (PTMP), apeluje do Ministra Zdrowia o pilne uruchomienie mechanizmów naprawczych w postaci właściwej wyceny świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej oraz wprowadzenie zmian, które poprawią sytuację w tym obszarze i umożliwią sprawowanie opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi.

Najważniejsze Postulaty PTMP:
• zniesienie limitowania świadczeń z zakresu domowej opieki paliatywnej
• wzrost cen jednostek rozliczeniowych świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowanej dla świadczeniobiorców dorosłych i dzieci w warunkach opieki domowej, stacjonarnej oraz ambulatoryjnej i perinatalnej
• zwiększenie wartości stawki za punkt dla wszystkich świadczeń opieki paliatywnej
i hospicyjnej o wskaźnik inflacji, co 3 miesiące, od 01.01.2023 r.
• rozliczenie pierwszego i ostatniego dnia opieki zakończonego zgonem pacjenta jako odrębnych
• usunięcie obowiązku narzuconego przez Prezesa NFZ potwierdzenia zrealizowanej wizyty personelu medycznego, w hospicjum domowym oraz w hospicjum domowym dla dzieci poprzez zbieranie podpisów na „Karcie wizyt w domu chorego”
• wprowadzenie regulacji zapobiegających wywozowi leków przeciwbólowych za granicę i zapewniających ciągły do nich dostęp w obrocie aptecznym.