WUM otworzył nowy oddział transplantacji szpiku i terapii komórkowych

Przy Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM otwarto Oddziału Klinicznego Transplantacji Szpiku i Terapii Komórkowych.

„Jest to 20-łóżkowy oddział, na którym przede wszystkim mają być prowadzone zabiegi transplantacji komórek krwiotwórczych allogenicznych oraz innowacyjne terapie genetycznie modyfikowanymi limfocytami CAR-T” – powiedział podczas uroczystego otwarcia prof. Grzegorz Basak, kierownik Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. – „Oddział spełnia najwyższe standardy sanitarne – zamontowano w nim specjalne filtry HEPA, a powietrze „wymieniane” jest od 8 do 12 razy na godzinę. Takie warunki znacznie redukują ryzyko zakażeń drogą wziewną” – dodał prof. Basak.

Urządzenie i wyposażenie oddziału optymalizuje także warunki pracy personelu. W nowym oddziale jest też pokój spotkań z rodziną, w którym ciężko chorzy pacjenci mogą spotykać się w bezpiecznych warunkach z bliskimi.

„Tutaj będzie rozwijana terapia CAR-T. A warto przypomnieć, że WUM jest liderem największego projektu w tym zakresie w kraju. To nasz sztandarowy projekt i bardzo się cieszę, że będzie mógł być kontynuowany w odpowiednich warunkach. Otwarcie nowego oddziału jest bardzo istotne również dla UCK WUM, ponieważ oznacza poszerzenie możliwości terapii dla naszych chorych” – podkreślił prof. Zbigniew Gaciong, Rektor WUM.

Wśród partnerów wspierających nową inwestycję w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest Fundacja DKMS, która przekazała łącznie ponad 1,2 mln zł na zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz wyposażenia oraz Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która ufundowała sprzęt rehabilitacyjny.

„Fundacja DKMS, jako Ośrodek Dawców Szpiku współpracuje z Kliniką Hematologii UCK WUM już od 12 lat, w zakresie pobierania krwiotwórczych komórek macierzystych od dawców zarejestrowanych w naszej bazie. Wsparcie finansowe Oddziału Transplantacji pod kierownictwem prof. Basaka to kolejny, naturalny krok w naszej wspólnej historii. Jesteśmy dumni, że mogliśmy przyczynić się do powstania tego długo wyczekiwanego oddziału, który umożliwi leczenie pacjentów w doskonałych warunkach, z dostępem do najnowocześniejszych terapii komórkowych. Nasze zaangażowanie było elementem Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, który stanowi uzupełnienie misji Fundacji DKMS. W jego ramach wspieramy ośrodki hematoonkologiczne m.in. poprzez zakup wyposażenia medycznego, a razem z organizacjami działającymi na rzecz chorych realizujemy szereg projektów, skierowanych do pacjentów i ich bliskich. Dzięki Programowi towarzyszymy Pacjentom w całym procesie leczenia hematoonkologicznego – od momentu diagnozy, aż do całkowitego powrotu do zdrowia” – mówi Ewa Magnucka-Bowkiewicz, prezes Fundacji DKMS.

Oddział Kliniczny Transplantacji Szpiku i Terapii Komórkowych przejmuje tymczasowo zadania dotychczasowego, mniejszego oddziału, gdzie były prowadzone transplantacje i leczeni chorzy na białaczki. Po jego wyremontowaniu utworzony zostanie osobny Pododdział Leczenia Białaczek, przejmujący tę grupę chorych. Ostatecznie, docelowo będzie funkcjonował 20-łóżkowy oddział transplantacyjny i 16-łóżkowy oddział białaczkowy, co znacznie zwiększy możliwości leczenia liczniejszej grupy obydwu grup chorych. Przeprowadzona inwestycja ma także związek z dynamicznym rozwojem w Ośrodku terapii genetycznie modyfikowanymi limfocytami CAR-T.