KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Ryvu Therapeutics

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Ryvu Therapeutics sporządzony w związku z ofertą publiczną do 4 764 674 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,4 zł każda oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii J spółki, podała Komisja.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)