Medicalgorithmics przyjął strategię sprzedażową w USA, powołał CSO i CTO

Medicalgorithmics przyjął strategię sprzedażową na rynku USA, która ma na celu zabezpieczenie i przyspieszenie długoterminowego wzrostu w tym kraju oraz zwiększenie udziałów w rynku. Obok dystrybucji pełnego zakresu usług, czyli dostępu do platformy PocketECG z najnowszą algorytmiką i dostawą urządzeń, oferowane będzie udzielanie podmiotom zewnętrznym licencji na korzystanie z oprogramowania, w tym algorytmiki opracowanej przez spółkę, także w modelu bez wyłączności, podała spółka.

„Przyjęcie strategii sprzedażowej dla rynku amerykańskiego to decyzja poprzedzona analizą obecnej sytuacji i przewidywanych trendów i jeden z efektów współpracy podjętej z Biofund i naszych wspólnych oczekiwań odnośnie rozwoju sprzedaży i produktów oraz rozwiązań technologicznych oferowanych przez grupę, popartej znajomością realiów rynku USA naszego akcjonariusza. Więcej kanałów dystrybucji w USA oraz zaoferowanie usług, które pomogą innym podmiotom sprawniej diagnozować pacjentów, umożliwią docelowo lepsze zaadresowanie istniejących potrzeb rynkowych, co w efekcie powinno przynieść lepszą monetyzację wytworzonej przez nasz zespół własności intelektualnej. Taka zmiana podejścia daje dodatkowe możliwości rozwoju w przypadku wprowadzenia nowych produktów, a także stworzą szansę na dywersyfikację strumieni przychodów poprzez współpracę z wieloma podmiotami” – powiedział członek zarządu i CFO Maciej Gamrot, cytowany w komunikacie.

Przyjęcie strategii sprzedażowej w USA wiąże się także z przemodelowaniem i wzmocnieniem zespołu. Do Medicalgorithmics na stanowisko dyrektora naukowego (chief scientific officer, CSO) dołącza dr n. med. Linda Johnson (MD, PhD), certyfikowany lekarz specjalista kardiolog w dziedzinie obrazowania i badań czynnościowych serca oraz profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Lund w dziedzinie epidemiologii chorób układu krążenia, koncentrująca się w swoich badaniach na diagnostyce i przewidywaniu arytmii.

Z kolei Przemysław Tadla – specjalista ponad 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych koncernach z branży elektronicznej, motoryzacyjnej, certyfikacji wyrobów oraz medycznej – obejmuje stanowisko członka zarządu Medicalgorithmics, dyrektora ds. technologii (chief technology officer, CTO). W latach 2013-2021 związany był z grupą, następnie pracował z firmami med-tech z Europy oraz Stanów Zjednoczonych, wspierając je w zakresie rozwoju produktów, strategii certyfikacji i dopuszczenia do obrotu, a od 2022 roku, jako dyrektor operacyjny, odpowiada za rozwój produktów w Biometryks LLC oraz Kardiolytics Inc.

„Dołączenie Lindy i Przemka to istotne wzmocnienie Zespołu Medicalgorithmics. Linda jako CSO będzie kierowała pracami naukowymi prowadzonymi z wykorzystaniem danych zebranych za pomocą naszych urządzeń i nie tylko oraz będzie konsultowała rozwój nowych produktów z zakresu najwyższej jakości diagnostyki, z czego znany jest Medicalgorithmics na całym świecie. Z kolei Przemek jako CTO i członek zarządu, obejmuje pieczę nad technologiczną stroną rozwiązań, które już posiadamy oraz będziemy rozwijać w grupie, w tym z zakresu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (AI). W ramach przyjętej strategii sprzedażowej w USA rozpoczynamy także rekrutację managera, któremu podlegać będzie rozwój sprzedaży na tym obszarze geograficznym” – powiedział członek zarządu dotychczas kierujący sprzedażą na rynkach poza USA, a obecnie dyrektor handlowy (Chief Commercial Officer, CCO) odpowiedzialny całościowo za obszar sprzedaży Jarosław Jerzakowski.

W konsekwencji przyjęcia nowej strategii sprzedażowej w USA konieczna jest m.in. renegocjacja umowy z obecnym wyłącznym dystrybutorem. Spółka planuje wdrożenie nowej strategii na rynku USA w ciągu 12 do 24 miesięcy, podano także.

W raporcie bieżącym spółka podała, że rozszerzone kanały dystrybucji umożliwią docelowo wzrost przychodów poprzez oferowanie usług do zwiększonej liczby pacjentów i zapewnią dodatkowe możliwości rozwoju w przypadku wprowadzenia nowych produktów, a także stworzą szansę na dywersyfikację przychodów poprzez współpracę z wieloma partnerami.

Spółka będzie koncentrować się na następujących segmentach rynku USA:

– niezależne podmioty świadczące usługi medyczne (dalej ang. IDTF), aby zaoferować im możliwość świadczenia usług MCT (najbardziej zaawansowana usługa, wykorzystująca przewagi zaawansowanej technologii spółki, o najwyższej refundacji w USA), jak również pozostałe usługi Event, Extended Holter poprzez urządzenia produkowane przez spółkę (Pocket IV, qPatch) z oprogramowaniem spółki (nowa generacja systemu PocketECG z najnowszym oprogramowaniem sztucznej inteligencji (dalej AI), Deep Rythm Artificial Intelligence (dalej DRAI)

– IDTF, które nie mają silnego oprogramowania z AI, ale mają swój sprzęt (urządzenie) które mogłyby skorzystać z wykorzystania software i algorytmiki spółki (nowa generacja systemu PocketECG z najnowszym AI, DRAI)

– Firmy technologiczne, w tym producenci urządzeń, z którymi spółka mogłaby współpracować licencjonując elementy systemu PocketECG z najnowszym AI (DRAI)

– Firmy farmaceutyczne lub inne firmy badawcze, oferując dostęp do technologii i bazy danych spółki, wymieniono.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)