Organizacje apelują do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Koalicja wielu środowisk skierowała do Andrzeja Dudy apel o skierowanie do ponownego rozpatrzenia ustawy zmieniającej zasady finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia. Pod listem skierowanym do Prezydenta RP podpisało się 26 organizacji, reprezentujących pracowników, pracodawców oraz pacjentów.

W ubiegłym tygodniu do rozpatrzenia przez Prezydenta RP została skierowana nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona szereg przepisów, które zmieniają system finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych. W szczególności dotyczą one przeniesienia do finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia nowych zadań, których koszt pokrywał wcześniej budżet państwa, w tym nieodpłatnych leków dla seniorów oraz kobiet w ciąży, ratownictwa medycznego czy programów polityki zdrowotnej. Ponadto, ustawa umożliwia skierowanie środków z funduszu zapasowego NFZ do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W przypadku wejścia ustawy w życie łącznie w dyspozycji płatnika publicznego tylko w przyszłym roku byłoby 13 mld zł mniej.

21 grudnia do Prezydenta RP trafił apel 26 organizacji, które zwróciły się o zawetowanie ustawy oraz skierowanie jej do ponownego rozpatrzenia. Jak czytamy w dokumencie, wobec długu zdrowotnego związanego z epidemią COVID-19, konieczności zapewnienia odpowiednich warunków pracy pracownikom sektora ochrony zdrowia oraz znaczenia stabilnego funkcjonowania ośrodków zapewniających opiekę nad pacjentami, regulacja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla systemu ochrony zdrowia.

Sygnatariusze apelu zwrócili również uwagę, że ustawa stoi w rażącej sprzeczności z celami inicjatyw w dziedzinie ochrony zdrowia, podejmowanymi przez Pana Prezydenta w ostatnich latach, jak działania zmierzające do zapewnienia pacjentom odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz troska o profilaktykę w kluczowych dziedzinach dla zdrowia Polaków. Wskazali także, że przedłożona do rozpatrzenia ustawa została przyjęta bez konsultacji społecznych, co pozbawiło partnerów społecznych możliwości przedstawienia wątpliwości na wcześniejszych etapach procesu legislacyjnego. Zarówno tryb procedowania ustawy, jak i jej treść są niekorzystne przede wszystkim dla chorych, którzy oczekują zapewnienia dostępu do świadczeń oraz wyjścia naprzeciw ich potrzebom zdrowotnym.

Pod apelem podpisali się przedstawiciele wielu grup interesariuszy, w tym związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje pacjentów, samorządy zawodowe, stowarzyszenia branżowe, organizację zrzeszające szpitale. Zgodnie z procedurą, Prezydent RP ma 21 dni na podjęcie decyzji w sprawie przedłożonej ustawy.