Izby lekarskie podpisały porozumienie o współpracy

Porozumienie dotyczące współpracy podpisały Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Bydgoska Izba Lekarska oraz Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie. Zainaugurowany w ten sposób projekt oznacza dla lekarzy i lekarzy dentystów szersze możliwości dotyczące doskonalenia zawodowego, a także współpracę Pełnomocników ds. Zdrowia wspomnianych Izb. Ważne z punktu widzenia środowiska lekarskiego kampanie społeczne, apele i stanowiska zyskają natomiast większy zasięg.

„Współpraca pomiędzy naszymi Izbami od razu zaczęła się rozwijać w pozytywnym kierunku. Po podpisaniu porozumienia akcja #WspólneŚwięta, po raz pierwszy jest promowana także poza Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie. Kampania ma ważny społeczny przekaz, który jednocześnie dotyka środowiska lekarskiego na terenie całego kraju. W takich sprawach powinniśmy mówić jednym głosem” – mówi Aleksandra Śremska prezes ORL Bydgoskiej Izby Lekarskiej.

„Naszym celem jest również współpraca w zakresie organizacji i realizacji wspólnych projektów dotyczących doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów” – opisuje główne założenia porozumienia Piotr Pawliszak, prezes ORL w Warszawie.

„W ramach współpracy Pełnomocników ds. Zdrowia poszczególnych Izb skupimy się także na zdrowiu środowiska lekarskiego” – dodaje Michał Bulsa, prezes ORL w Szczecinie.
Sygnatariuszami porozumienia byli:
prezes Bydgoskiej Rady Lekarskiej Aleksandra Śremska,
prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie Michał Bulsa,
prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, Piotr Pawliszak.