OZZL: Płaca nie jest jedynym wskaźnikiem. Ważna jest atmosfera i rzeczywista możliwość leczenia pacjenta

Najlepsze propozycje wynagrodzenia oferowane są lekarzom w województwie Dolnośląskim, najniższe natomiast w Świętokrzyskim. Nadal utrzymuje się trend do lepszych ofert w województwach zachodnich – wynika z raportu LOP opublikowanego przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL).

Lekarze-oferty pracy (LOP) to istniejąca od 2016 platforma wymiany ofert i informacji dotyczących pracy dla lekarzy, stworzona i prowadzona przez lekarzy rezydentów w kontekście protestów 2016 roku, która funkcjonuje na platformie Facebook. Obecnie społeczność LOP liczy już prawie 30 tys. lekarzy i pracodawców, i wciąż sukcesywnie rośnie.

„Obecny raport jest wyjątkowym, na tle innych opracowań, źródłem wiedzy dla lekarek i lekarzy. Nie stanowi on zestawienia wynagrodzeń, a pokazuje propozycje 'na stole’, do wzięcia od ręki. Zamiast gołębia na dachu, podajemy jakiego wróbla mamy w garści. Podane stawki ofert to dla lekarza konkretny argument podczas negocjacji w trakcie rozmowy o pracę lub renegocjację z obecnym pracodawcą. Szczegółowe dane dotyczące województwa, specjalizacji oraz stopnia zawodowego pozwalają naszym koleżankom i kolegom prawidłowo zorientować się w obowiązujących 'cenach rynkowych’ swojej pracy i uniknąć płacy poniżej jej wartości” – wyjaśnia Joachim Budny, przewodniczący Zarządu Regionu Mazowieckiego OZZL.

W analizach wykorzystano 415 kwotowych ofert pracy z okresu IV-VI 2022 r. oraz 461 ofert z okresu VII-IX 2022 r.

Na podstawie drugiego już „raportu LOP” można wyciągnąć wnioski, że średnia oferta pracy dla lekarzy (dla wszystkich województw) sukcesywnie uległa niewielkiemu wzrostowi i wynosi w:
I kwartale 2022 r, – 168,11 zł za godz.
II kwartale 2022 r. – 181,95 zł za godz.
w III kwartale 2022 r. – 185,17 zł za godz.
co zważywszy na inflację, która w styczniu 2022 r. wynosiła 9,4%, a we wrześniu przekroczyła 17% sprawia, że realna wartość nabywcza oferowanego wynagrodzenia jest nawet niższa.

W II i III kwartale 2022 roku nadal najwyższe stawki oferowała AOS (242,39 zł za godzinę). Z punktu widzenia wysokości oferowanych stawek w specjalizacjach na prowadzenie wychodzi endokrynologia.

Z kolei najwięcej ofert pracy oferuje medycyna rodzinna, interna i pediatria.

„Rynek pracy lekarzy ulega na naszych oczach znaczącej transformacji i choć zarysowuje się już pewien trend, nie można nazywać go na razie ani stabilnym, ani przewidywalnym. Często oferowane ceny są wypadkową podaży i braku popytu w danym miejscu, ale nie opisem rynku” – komentuje Anna Gołębicka, ekonomistka, strateg komunikacji i zarządzania.

Najwyższe wynagrodzenia oferuje się lekarzom chcącym pracować w największych miastach. Z punktu widzenia geograficznego – najlepsze propozycje wynagrodzenia statystycznie oferowano lekarzom w województwie Dolnośląskim (209.02 zł), najniższe natomiast w Świętokrzyskim (125 zł). Nadal utrzymuje się trend do lepszych ofert w województwach zachodnich.

„Coraz częściej na LOP pojawiają się oferty procentowe, co świadczy o zmieniającym się modelu wynagradzania oraz oferty samych lekarzy. Obserwując komentarze i oferty pracy należy sobie postawić pytanie czy nie zbliżamy się do okresu, kiedy znaczenie zaczną nabierać benefity pozapłacowe. Płaca jest ważnym elementem – ale nie jedynym. Ważna jest atmosfera i rzeczywista możliwość leczenia pacjenta” – komentuje lek. Mateusz Czyżyki, neurolog, współzałożyciel LOP.

„O ile same stawki są wciąż bardzo zróżnicowane to wyraźnie widać, że na rynek wchodzi nowe pokolenie, które będzie częściej zmieniać pracę, a warunki płacowe nie będą jedynymi determinantami wyboru” – podsumowuje Gołębicka.