Rozdano pierwsze Kreatory Roku w Ginekologii Onkologicznej

Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej po raz pierwszy przyznało nagrody –
Kreator Roku w Ginekologii Onkologicznej. Wyróżnienia otrzymały osoby,
które w 2022 roku w szczególny sposób przyczyniły się do kreowania obrazu
współczesnej ginekologii onkologicznej. Statuetkę odebrał m.in. Wiceminister Zdrowia
Maciej Miłkowski za wprowadzenie rozwiązań systemowych dającym chorym z rakiem
jajnika dostęp do nowoczesnych terapii.

„Kreatory Roku w Ginekologii Onkologicznej to nagroda, która ma za zadanie w szczególny
sposób docenić osoby, które codzienną pracą i zaangażowaniem sprawiają, że możemy lepiej leczyć pacjentów z nowotworami ginekologicznymi. Cieszę się, że wśród członków Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej cały czas dostrzegamy pasję, która pozwala na ciągłe dokształcanie się i ogromne zaangażowanie w pracę, co przekłada się na dobrą opiekę nad naszymi pacjentkami. Nie byłoby to możliwe bez dostrzeżenia potrzeb polskich pacjentów przez Ministerstwo Zdrowia” – mówi prof. dr hab. n med. Włodzimierz Sawicki – prezes PTGO i członek kapituły przyznającej Kreatory Roku w Ginekologii Onkologicznej.

Kreatora Roku 2022 w Ginekologii Onkologicznej w kategorii działalność systemowa przyznano ministrowi Maciejowi Miłkowskiemu za wprowadzenie rozwiązań systemowych dających chorym z rakiem jajnika dostęp do nowoczesnych terapii, zgodnych z najnowszymi osiągnięciami medycyny.

Kreator Roku 2022 w Ginekologii Onkologicznej w kategorii działalność naukowa trafił do prof. dr. hab. med. Jacka Sznurkowskiego. Kapituła doceniła „łamanie schematów myślenia i umiejętność zarażania swoją pasją zespołu w opracowaniu nowych wytycznych diagnostyki i leczenia raka endometrium”.

Kapituła przyznała także nagrodę w kategorii działalność edukacyjna prof. dr. hab. n. med.
Janowi Kotarskiemu. Członkowie Kapituły docenili „stworzenie i rozwój Akademii Ginekologa
Onkologa oraz pasję, wizję i nieustające zaangażowanie w edukację ginekologów onkologów”. Doceniono też wsparcie działalności edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej – „za umiejętność połączenia działań lokalnych z ogólnokrajową działalnością edukacyjną” nagrodę Kreatora w kategorii działalność edukacyjna otrzymała Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Wśród nagrodzonych osób znaleźli się nie tylko specjaliści zajmujący się leczeniem
nowotworów ginekologicznych i decydenci, ale też osoby wspierające działalność Polskiego
Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

„Wiemy, że nawet najlepsi specjaliści nie będą w stanie pomóc pacjentom bez wsparcia osób, które działają na drugim planie i których na co dzień nie widać. Było to szczególnie widoczne w tym roku, w obliczu wojny w Ukrainie, kiedy stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem związanym z pomocą naszym wschodnim sąsiadom chorującym na nowotwory ginekologiczne. Ważne jest dostrzeganie potrzeb i problemów pacjentów i otwartość na pomoc drugiemu człowiekowi” – podkreśla prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński – Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

Statuetkę w kategorii działalność społeczna przyznano dr. hab. n. med. Marcinowi
Bobińskiemu oraz Magdalenie Studnickiej, którzy wykazali się nadzwyczajnym
zaangażowaniem we współpracę polsko-ukraińską i pomoc chorym z nowotworami
ginekologicznymi z Ukrainy.

Kreatora Roku 2022 w kategorii działalność organizacyjna otrzymała Renata Buda, MBA,
dyrektor zarządu PTGO, „za organizację przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych Polskiego
Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.”

Kapituła
W skład kapituły weszli wybitni eksperci:
• Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki – prezes PTGO
• Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński – konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii
onkologicznej
• Prof. dr hab. n. med. Anita Chudecka – Głaz – wiceprezes PTGO
• Dr n. med. Aleksandra Zielińska – sekretarz PTGO
• Renata Buda, MBA– dyrektor zarządu PTGO (z wyłączeniem kategorii działalność
gospodarcza)
• Prof. dr hab. n. med. Paweł Basta- wiceprezes PTGO
• Prof. dr hab. n. med. Rafał Tarkowski – skarbnik PTGO