Ryvu może rozważyć kolejną emisję, w ramach upoważnienia ZWZ, przy wyższej cenie akcji

Ryvu Therapeutics nie zamierza zwiększać liczby akcji w trakcie rozpoczynającej się dziś oferty do 4,76 mln walorów, ale jeśli do końca 2024 r. uzna za potrzebną kolejną emisję, chciałoby ją przeprowadzić przy wyższej niż obecnie wycenie akcji, poinformował współzałożyciel, największy akcjonariusz i prezes Ryvu Therapeutics Paweł Przewięźlikowski. Zgodnie z upoważnieniem walnego zgromadzenia, oprócz obecnej oferty, Ryvu może jeszcze wyemitować do ok. 3,7 mln akcji,

„Na dziś nie rozważamy zwiększenia liczby akcji oferowanych w ramach pozyskania środków. Oferta będzie przebiegała dokładnie tak, jak opisaliśmy. Mamy upoważnienie od akcjonariuszy Ryvu do emisji większej liczby akcji – pozostaje 3,7 mln – ale w najbliższym czasie nie planujemy z niego korzystać. Upoważnienie trwa do końca 2024 roku. Więc do końca 2024 roku możemy jeszcze z niego skorzystać, ale oczywiście nie chcielibyśmy robić to przy obecnej cenie akcji. Mamy nadzieję, że w miarę dojrzewania programów Ryvu, cena akcji będzie rosła i będziemy mogli sięgnąć po dodatkowy kapitał, jeśli będzie potrzebny, przy wyższej cenie” – powiedział Przewięźlikowski podczas telekonferencji prasowej.

Oferta publiczna do 4 764 674 nowych akcji serii J Ryvu Therapeutics rozpoczyna się dziś od zapisów na akcje dla inwestorów indywidualnych oraz budowy księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych, które będą prowadzone w dniach 8-15 grudnia. Cena maksymalna akcji oferowanych została ustalona na poziomie 65 zł za akcję. Spółka planuje pozyskać z oferty do 272 mln zł, które zostaną przeznaczone głównie na rozwój projektów klinicznych oraz fazy wczesnej.

Do zainwestowania 20 mln euro w ramach oferty zobowiązała się firma biotechnologiczna BioNTech.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)