Rząd przyjął projekt regulujący wykonywanie kilkunastu zawodów medycznych

Female physiotherapist rehabilitating patient after leg injury

Rząd przyjął projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, który określa warunki i zasady wykonywania kilkunastu zawodów medycznych, dotychczas nieobjętych regulacjami, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

„Projekt przewiduje ustalenie warunków i zasad wykonywania 17 zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi. Chodzi m.in. o uwzględnienie zagadnień, które dotyczą ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących zawód medyczny oraz ich odpowiedzialności zawodowej. Utworzony zostanie także Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego” – czytamy w komunikacie.

W Polsce nie ma aktualnie regulacji ustawowych dotyczących zawodów medycznych, które obejmuje projekt. Obecnie osoby wykonujące te zawody pracują zgodnie z umiejętnościami zawodowymi, które uzyskały w toku kształcenia.

Proponowane rozwiązania:

– ustalenie warunków i zasad wykonywania niektórych zawodów medycznych (asystentka stomatologiczna; higienistka stomatologiczna; dietetyk; elektroradiolog; logopeda; opiekun medyczny; optometrysta; ortoptystka; podiatra; profilaktyk; protetyk słuchu; technik dentystyczny; technik farmaceutyczny; technik masażysta; technik ortopeda; technik sterylizacji medycznej; terapeuta zajęciowy).

– zapewnienie dostępu do wykonywania wymienionych zawodów medycznych tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają wykształcenie lub kwalifikacje wymagane do ich wykonywania.

– utworzenie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

– weryfikacja osób wykonujących zawody medyczne, zarówno przez pracodawców, jak i pacjentów.

– wpis do rejestru niezbędnym warunkiem do wykonywania danego zawodu medycznego.

– rejestr jawny w zakresie m.in. następujących danych: numeru wpisu, indywidualnego identyfikatora wpisu, daty wpisu, imienia i nazwiska oraz informacji o miejscu wykonywania zawodu medycznego.

Nowe przepisy obejmują również m.in. kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym osób, które wykonują zawody medyczne.

Zaproponowane rozwiązania mają wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

(ISBnews)