Selvita oczekuje wzrostu dynamik przychodów i marż w II poł. 2023 r.

Selvita jest fundamentalnie przygotowana do dalszego dynamicznego wzrostu, a priorytetem zarządu jest powrót do wysokich dynamik przychodów i poziomów marż. Spółka oczekuje wzrostu dynamik i marż w II poł. 2023 r., podała spółka.

„Rok 2022 był dla nas rekordowy. Wykorzystaliśmy kilka lat doskonałej koniunktury, rosnąc ponad trzykrotnie szybciej niż otoczenie i zwiększając ponad czterokrotnie skalę biznesu w latach 2019-2022. Jednocześnie zbudowaliśmy solidną bazę pod dalszy dynamiczny rozwój i obecnie koncentrujemy się na zwiększeniu i dywersyfikacji bazy przychodowej. Wiele wskazuje na to, że w tym roku rozłożenie backlogu między kwartałami będzie inne niż zwykle. Tym samym, oczekujemy wzrostu dynamik i marż w drugiej połowie 2023 r. Powrót do poziomów, do których przyzwyczailiśmy inwestorów jest obecnie naszym kluczowym priorytetem” – powiedział współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes Selvity Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie.

„Zarówno spółki biotechnologiczne, jak i firmy farmaceutyczne, dysponują wysokimi zapasami gotówki i zwiększają wydatki na R&D, podzlecając coraz większą ich część. Jednocześnie dostęp do nowego kapitału od przełomu 2020 i 2021 r. jest stopniowo ograniczany, przez co nasi klienci ostrożniej dysponują swoimi budżetami. Sytuacja ta pozwala liczyć na to, że wraz z poprawą sentymentu na rynku, nasi klienci szybko wrócą do odważniejszych inwestycji w R&D. Długoterminowo działamy na atrakcyjnym rynku, który daje nam doskonałe perspektywy wzrostu – dodał.

Selvita odnotowała 30,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 14,9 mln zł zysku rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł 44,78 mln zł wobec 26,09 mln zł, a zysk EBITDA wyniósł 81,6 mln zł wobec 53,57 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 407,46 mln zł w 2022 r. wobec 310,92 mln zł rok wcześniej.

Backlog Selvity na 2023 r. sięga 203 mln zł na dzień 28.03.2023 i jest o 7% wyższy od wartości raportowanej rok wcześniej (na dzień 24.03.2022), podała spółka.

Pod koniec marca Selvita informowała o zakończeniu budowy nowej, własnej powierzchni laboratoryjnej w Krakowie, do której przenosi część swojej wysokomarżowej działalności usługowej związanej z odkrywaniem leków. Selvita wskazała, że nowe centrum badawcze Selvity jest w stanie zapewnić miejsce pracy dla ok. 250 naukowców, stanowiąc istotny kamień milowy w rozwoju spółki oraz tworząc podstawę dla dalszego wzrostu organicznego firmy.

Podczas gdy w latach pandemicznych – 2020-2021 – finansowanie globalnego sektora biofarmaceutycznego wzrosło ponad dwukrotnie, w roku 2022 spadło do poziomów z roku 2019. Najwięcej kapitału (ponad 70%) trafiło do spółek na rynku amerykańskim. W Europie pozytywnie wyróżnia się rynek brytyjski. Na obu tych rynkach Selvita bardzo aktywnie działa, w oparciu o lokalne biura sprzedażowe w największych ośrodkach biotechnologicznych.

„Staramy się wykorzystać nasze liczne przewagi konkurencyjne, koncentrując się na najbardziej atrakcyjnych obecnie rynkach i klientach. Pierwsze działania w kierunku wzmocnienia sprzedaży podjęliśmy jeszcze w roku 2022, a od początku bieżącego roku istotnie intensyfikujemy te aktywności. Do końca 2023 r. planujemy dwukrotnie zwiększyć zespół wysokiej klasy specjalistów obecnych na rynku amerykańskim. Prowadzimy również zaawansowane procesy rekrutacyjne na stanowiska sprzedażowe w Europie, zwiększając ekspozycję m.in. bezpośrednio na rynek brytyjski. Widzimy już pierwsze efekty podjętych w 2022 r. działań zorientowanych na wzrost sprzedaży do big pharmy. Udział tej grupy klientów w marcowym backlogu jest o ok. 50% wyższy niż rok wcześniej. W kolejnych miesiącach spodziewamy się podpisać kolejne istotne kontrakty” – powiedział wiceprezes Selvity Miłosz Gruca.

„Ostrożnie, ale optymistycznie patrzymy na 2023 r. Podjęliśmy wiele działań zorientowanych na wzrost sprzedaży, celując w najbardziej atrakcyjne obecnie sektory rynku. Jednocześnie realizujemy liczne działania optymalizacyjne, a także wprowadziliśmy nowe polityki oszczędnościowe, które będą miały wpływ na efektywność Selvity zarówno w kolejnych kwartałach, jak i dalszej przyszłości” – dodał.

Spółka podała też, że w związku z inwestycjami w infrastrukturę i rozwój zespołu, weszła w 2023 r. z wyższą bazą kosztową, która w obliczu spowolnienia dynamiki wzrostu wywiera presję na marże. Selvita jest dziś fundamentalnie przygotowana do dalszego dynamicznego wzrostu, a priorytetem zarządu jest powrót do wysokich dynamik przychodów i poziomów marż.

Selvita podkreśliła, że aktywnie reaguje na sytuację, identyfikując rynki oraz klientów, którzy mają największe budżety badawcze, istotnie intensyfikując działania sprzedażowe w wybranych obszarach – przede wszystkim na rynku amerykańskim oraz wobec big pharmy. Spółka obserwuje już pierwsze efekty tych działań i spodziewa się kolejnych pozytywnych wyników przyjętej taktyki w nadchodzących miesiącach. Równolegle spółka wykorzystuje bardziej wymagający okres do identyfikacji obszarów, w których możliwe są optymalizacje, a także usprawnia polityki oszczędnościowe, co powinno mieć pozytywny wpływ na marże zarówno w najbliższych kwartałach, jak i w dłuższej perspektywie.

Selvita jest jedną z największych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty – Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

(ISBnews)