Scope Fluidics planuje udostępnić BacterOMIC w early access w tym roku

Scope Fluidics planuje rozpocząć early access program w projekcie BacterOMIC w tym roku, poinformował prezes Piotr Garstecki. Ocenia, że możliwości komercjalizacji projektu są szerokie.

„Analogicznie do tego, jak przeprowadziliśmy proces pozyskania nabywcy dla systemu PCR ONE, proces już z BacterOMIC’iem rozpoczęliśmy i on będzie trwał. […] Jemu będzie towarzyszył równolegle prowadzony proces komunikowania się z potencjalnymi nabywcami, wchodzenia na ich radar” – powiedział wiceprezes, dyrektor finansowy Szymon Ruta podczas konferencji prasowej.

„Czy będziemy pracowali na tym projekcie samodzielnie? Każdy proces M&A wymaga wsparcia przez zewnętrznego doradcę; to jest tylko pytanie, na którym etapie on jest dołączony. I tu na pewno nasza wiedza daje nam możliwość włączenia tego doradcy trochę później, niż to miało miejsce z systemem PCR ONE” – dodał.

Podkreślił, że nie należy się spodziewać, że spółka „natychmiast wybierze doradcę, co będzie formalnym procesem rozpoczęcia znalezienia nabywcy”.

„My ten proces uruchomiliśmy, niezależnie od tego, że doradcy jeszcze nie mamy. Dzięki doświadczeniu zdobytym na transakcji [dot. PCR ONE], uwiarygodnieniu się wobec amerykańskich banków inwestycyjnych, pula potencjalnych doradców […] jest zdecydowanie szersza” – powiedział Ruta.

„Wachlarz możliwości, jeśli chodzi o deinvestment jest dość szeroki. To, co będziemy robić – to maksymalizować wartość transakcji” – dodał Garstecki.

„Early access program chcemy rozpocząć w tym roku i bardziej precyzyjni [w określeniu daty] nie będziemy na tym etapie” – powiedział także prezes.

Wiceprezes Marcin Izydorzak wyjaśnił, że spółka nie przesądza, czy będzie finalizować proces regulacyjny w USA, Europie czy obu obszarach.

„W oczywisty sposób dwa wątki projektowe, które dziś rozważamy i nie przesądzamy, który wybierzemy, są rozłączne. Tzn. trajektoria przygotowania dokumentacji technicznej i tej związanej z systemem jakości do FDA i do jednostki notyfikowanej w obszarze europejskim to są dwa różne projekty. I dziś nie przesądzamy też, czy będziemy finalizować ten proces regulacyjny w jednym czy dwóch obszarach, więc przygotowujemy dokumentację dla obydwu” – powiedział.

W opublikowanej dziś Strategii Rozwoju Scope Fluidics podał, że jednym z kluczowych wektorów rozwoju jest dalszy rozwój i doprowadzenie do transakcji sprzedaży technologii BacterOMIC.

System BacterOMIC stanowi odpowiedź na narastające globalnie zagrożenie medyczne, jakim jest antybiotykooporność bakterii. Prace nad rozwojem systemu BacterOMIC rozpoczęły się w 2016 r., a w roku 2017 utworzona została spółka celowa – BacterOMIC sp. z o.o. Po około czterech latach, w 2021 r. system BacterOMIC, tj. analizator, napełniarka i panel wykrywający lekowrażliwość uzyskały certyfikację CE-IVD, nabywając prawo do wprowadzenia systemu do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Do końca 2022 r. nakłady finansowe na rozwój systemu BacterOMIC wyniosły ok. 25 mln zł.

Nadrzędnym celem Scope Fluidics jest maksymalizacja wartości technologii BacterOMIC. Bazując na zdobytych doświadczeniach, zarząd Scope Fluidics planuje realizować działania przede wszystkim w następujących obszarach:

• Optymalizacja procesu i kosztu wytwarzania elementów systemu,,
• Przeprowadzenie prac przygotowawczych do certyfikacji w Europie (IVDR) oraz w Stanach Zjednoczonych (FDA) oraz przeprowadzenie certyfikacji przynajmniej w jednym z tych obszarów,
• Współpraca z Key Opinion Leaders oraz udział w przygotowaniu publikacji naukowych opisujących możliwości systemu BacterOMIC,
• Uruchomienie produkcji co najmniej na potrzeby dalszych prac rozwojowych oraz programu early access,
• Rozbudowa portfolio patentowego,
• Przeprowadzenie działań marketingowych,
• Przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie rozbudowy portfolio produktowego (w tym poszerzenia portfolio badanych antybiotyków oraz dodania potencjalnych kombinacji antybiotyków) systemu BacterOMIC
• Uruchomienie sprzedaży poprzedzone programem early access.

Program early access pozwoli na testowanie systemu BacterOMIC przez wielu potencjalnych użytkowników końcowych i udoskonalenie systemu dzięki informacjom zwrotnym dotyczącym funkcjonalności i użyteczności systemu, a także pozyskanie wyników do analizy statystycznej i późniejszych publikacji. Realizacja programu early access nie powinna być konieczna do przeprowadzanie transakcji strategicznej dotyczącej systemu BacterOMIC, jednak może pozytywnie wpłynąć na zainteresowanie systemem.

W scenariuszu bazowym Scope Fluidics zakłada przeprowadzenie transakcji strategicznej na etapie, w którym spółka BacterOMIC sp. z o.o. będzie generowała przychody, co – biorąc pod uwagę standardy rynkowe – powinno przełożyć się na wyższą wartość potencjalnej transakcji. W zakresie harmonogramu transakcji technologii BacterOMIC (rozumianej domyślnie jako sprzedaż 100% udziałów w spółce BacterOMIC sp. z o.o.), spółka będzie podejmowała decyzje mając na uwadze najlepszy interes spółki i akcjonariuszy.

Strategia Scope Fluidics zakłada m.in. posiadanie w portfolio co najmniej pięciu nowych projektów, w tym co najmniej dwóch w formie spółek celowych, do końca 2025 r. oraz doprowadzenie do co najmniej dwóch transakcji strategicznych do końca 2028 r., podała spółka. Scope Fluidics ocenia, że po wypłacie dywidendy będzie miał wystarczające środki do rozwoju grupy kapitałowej w perspektywie trzech lat.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Spółka w styczniu 2023 r. przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW.

(ISBnews)