Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 20-24 marca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Pandemia koronawirusa: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 16-22 marca 2023 r. wyniosła 18 297, podało Ministerstwo Zdrowia.

Pandemia koronawirusa: Decyzja w sprawie ewentualnego zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego zostanie podjęta najprawdopodobniej w ostatnim tygodniu marca, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli jednak stan zagrożenia zostałby utrzymany, to maksymalnie do końca czerwca br.

AI w sektorze zdrowia: Podczas tegorocznego „Welconomy Forum in Toruń 2023”, które odbędzie się 3-4 kwietnia, część debat zostanie poświęcona zagadnieniom dotyczącym ochrony zdrowia, poruszone zostaną zarówno kwestie związane ze sztuczną inteligencją w sektorze zdrowia, jak i trendami na rynku pracy. Podczas wydarzenia głos zabiorą najbardziej znani profesorowie oraz przedstawiciele KRUS i ZUS. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Apteki: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 11,2% r/r i wyniosła 3,87 mld zł w lutym, wynika z danych PEX PharmaSequence.

Maseczki w przychodniach i aptekach: Rząd planuje przedłużenie ograniczeń, wprowadzonych w związku z COVID-19, do końca kwietnia 2023, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Oznacza to, że maseczki w przychodniach i aptekach w tym czasie będą obowiązkowe.

Suplementy diety: Ministerstwo Zdrowia pracuje nad regulacją dotyczącą rynku suplementów diety, wynika z wypowiedzi wiceministra zdrowia Waldemara Kraski. Resort chce, by informacja na temat suplementów była „bardziej rzetelna”.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Ryvu Therapeutics: Odnotowało 8,52 mln zł jednostkowej straty netto w IV kw. 2022 r. wobec 18,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Bioceltix: Po zakończeniu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) na akcje Bioceltix, spółka zawarła z Kvarko Group ASI porozumienie, na mocy którego ustaliła cenę akcji w ofercie na 37 zł za sztukę oraz ostateczną liczbę akcji równą maksymalnym planowanym wielkościom, tj. 400 000 emitowanych przez spółkę akcji serii K oraz 150 000 akcji spółki sprzedawanych w ramach oferty publicznej przez akcjonariusza spółki – Kvarko Group, podał Bioceltix.

Genomtec: Zarząd podjął uchwałę w sprawie określenia sposobu podziału środków z potencjalnej sprzedaży technologii. Zgodnie z nią, zarząd będzie podejmował działania w celu partycypacji akcjonariuszy w korzyściach w możliwie najszerszym zakresie, w tym w szczególności w formie przejęcia przez potencjalnego kupującego 100% akcji Genomtec lub przeznaczenia do wypłaty na rzecz akcjonariuszy całości zysku uzyskanego w wyniku sprzedaży technologii, podała spółka.

Scope Fluidics: Przeznaczy, zgodnie z wcześniejszą rekomendacją zarządu, na dywidendę 233,26 mln zł czyli 85,57 zł na jedną akcję, wynika z uchwał przyjętych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki.

Medinice: Podpisało umowę z Clairfield Partners LLC na doradztwo w procesie tworzenia partnerstw strategicznych, sprzedaży licencji oraz sprzedaży własności intelektualnej i związanej z nią technologii, podała spółka.

Urteste: W ramach oferty publicznej zaoferuje do 395 286 akcji serii E i będzie ubiegała się o wprowadzenie akcji nowej emisji oraz akcji już istniejących do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka planuje pozyskać do 52 mln zł netto, podało Urteste.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Urteste: Jest „prawie gotowe” do pierwszych rozmów nt. komercjalizacji projektu Panuri (test na raka trzustki) z partnerami wskazanymi przez doradcę transakcyjnego – Clairfield Partners LLC, poinformował prezes Grzegorz Stefański.

 

Synektik: Spółka zależna Synektik – Synektik Czech Republic – zawarła umowę ze Szpitalem Uniwersyteckim Thomayer (Fakultní Thomayerova nemocnice) w Pradze, podał Synektik. Umowa obejmuje dostawę systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej (da Vinci) do szpitala, instalację systemu i szkolenia personelu wraz z opieką serwisową w ramach gwarancji. Wartość netto umowy wynosi 53 997 608 CZK.

CM Damiana: Pacjentki Warszawskiego Szpitala Południowego przy ul. Pileckiego 99 w Warszawie mogą przeprowadzać testy prenatalne nowej generacji VERACITY Premium. Usługa jest realizowana we współpracy z Centrum Medycznym Damiana. Badanie VERACITY Premium to jeden z najnowocześniejszych nieinwazyjnych testów prenatalnych nowej generacji (NIPT). Ma wyższą dokładność niż USG genetyczne w połączeniu z testem PAPP-A, wykrywa więcej wad rozwojowych, do tego możliwe jest do przeprowadzenia na wcześniejszym etapie ciąży. Badanie jest dostępne bez skierowania i na żądanie, jednak musi być przeprowadzone w dedykowanych placówkach.

Stymulatory serca: 20 marca w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kiecach odbyła się pierwsza w Świętokrzyskiem implantacja bezelektrodowego stymulatora serca. Zabieg przeprowadził Zespół pod kierownictwem dra n. med. Wojciecha Gutkowskiego z udziałem prof. dra hab. n. med. Przemysława Mitkowskiego, kierownika Pracowni Elektroterapii Serca I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, który do tej pory wszczepił już 80 tych urządzeń.

Stretchme App: Aplikację treningową Stretchme App można od 21 marca pobrać w AppStore. System bazuje na technologii widzenia komputerowego, która na podstawie obrazu z jednej kamery (telefonu lub laptopa) w czasie rzeczywistym określa umiejscowienie poszczególnych części ciała. Algorytmy zastosowane w aplikacji określają poprawność postawy i dają wskazówki użytkownikowi, jak tą postawę skorygować. Na rynku polskim jest to pierwsze tego typu rozwiązanie i stanowi wyróżnik wśród innych dostępnych rozwiązań do treningów online.

InfoDent24.pl: Portal prezentuje się w nowej odsłonie. Serwis, który od powstania w 2013 r. publikował specjalistyczne informacje skierowane do lekarzy dentystów, w tym do właścicieli gabinetów stomatologicznych, wprowadza nowe funkcjonalności – m.in. możliwość kontaktu z pacjentami w taki sposób, aby za pomocą portalu lekarze mogli z łatwością dotrzeć do nich ze swoją ofertą.

Medicalgorithmics: Dr Linda Johnson zaprezentowała wyniki badań dotyczących prawdopodobieństwa wystąpienia migotania przedsionków podczas sesji naukowej American College of Cardiology w Nowym Orleanie. Wykorzystała duże zbiory danych z urządzenia PocketECG firmy Medicalgorithmics, aby ustalić, czy 24-godzinne monitorowanie EKG może przewidzieć prawdopodobieństwo wystąpienia migotania przedsionków w okresie 30 dni. Badanie wykazało, że przy użyciu danych z 24-godzinnego monitorowania EKG, można bezpiecznie uniknąć długoterminowego monitorowania u 20% populacji pacjentów. Dłuższe monitorowanie jest wskazane dla pozostałych 80% osób, u których występuje ryzyko migotania przedsionków wynoszące powyżej 9%.

Lux Med: Nowym lokatorem kompleksu biurowego Brama Miasta w Łodzi została Grupa Lux Med, która planuje uruchomić tu centrum stomatologiczne. Otwarcie placówki w Łodzi jest przewidziane na koniec maja tego roku. Brama Miasta to flagowy projekt Skanska w Nowym Centrum Łodzi o łącznej powierzchni 40 800 m2.

Centrum Medycyny Konopnej: Nawiązało współpracę z Grupą NU-MED. Specjaliści CMK będą prowadzić warsztaty dla lekarzy pracujących w placówkach NU-MED dotyczące stosowania terapii marihuaną medyczną w leczeniu skojarzonym pacjentów onkologicznych. Centrum Medycyny Konopnej zapewni także dostęp pacjentom Grupy do swoich lekarzy. Medyczna marihuana wykazuje bardzo korzystne działania łagodzące skutki leczenia przeciwnowotworowego. Liczne badania potwierdzają terapeutyczny wpływ konopi indyjskich w przypadku: zmniejszania bólu, łagodzenia nudności, redukcji stresu czy poprawy apetytu oraz jakości i długości snu, podkreśla spółka.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl ora informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)