W Krakowie otwarto ośrodek badań klinicznych

Dzisiaj (7 marca) nastąpiło otwarcie interdyscyplinarnego ośrodka MCM Pratia Kraków. Dzięki niemu mieszkańcy całej Polski zyskują dostęp do ponad 20 poradni i pracowni specjalistycznych o najwyższych europejskich standardach.

Od 1900 roku średnia długość życia na świecie wzrosła ponad dwukrotnie i wynosi obecnie ponad 70 lat. Tylko między 2010 a 2019 ta liczba wzrosła o niemal 3 lata. Wśród czynników, które się do tego przyczyniły, wskazuje się przede wszystkim rozwój medycyny i opracowywanie szczepionek, a także poprawę warunków życia i powstanie wynalazków pomagających podnieść poziom higieny. Dzięki innowacyjnym metodom leczenia możemy dziś zapobiegać wielu chorobom, które w przeszłości stanowiły śmiertelne zagrożenie.

Od zawsze kluczowe było rozwijanie wiedzy i poszukiwanie nowych, udoskonalonych metod leczenia. Każda kolejna dekada dostarcza nam nowych informacji i narzędzi. Ogólna wiedza na temat funkcjonowania ludzkiego ciała, odkrycia z zakresu chemii, biologii i fizyki, opracowywanie nowych cząsteczek – to wszystko daje zespołom lekarzy, farmakologów czy specjalistów od biotechnologii większe możliwości do wdrażania unikatowych rozwiązań, które ostatecznie wpływają na większą skuteczność leczenia. W rezultacie powszechne niegdyś choroby stają się uleczalne lub ogranicza się ich długofalowe negatywne efekty. Badania kliniczne są obecnie jedyną drogą do wprowadzania innowacyjnych leków i terapii oraz udostępniania ich pacjentom z każdego zakątka globu.

„Na całym świecie trwają badania nad nowymi preparatami, które mogą pomóc pacjentom zmagającym się z ciężkimi chorobami. Duża część tych badań, nawet 37% globalnie, dotyczyło onkologii” – komentuje prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak, specjalista z ośrodka MCM Pratia w zakresie hematologii. – „Dobrym przykładem jest hematoonkologia, gdzie w ostatnich latach zaobserwowaliśmy duży postęp m.in. w leczeniu chłoniaków, przewlekłej białaczki limfatycznej czy szpiczaka plazmacytowego. Dzięki nowym lekom i terapiom tysiące chorych na całym świecie zyskuje nadzieję”.

Mimo że prawie ⅔ Polaków zetknęło się w przeszłości z terminem badania kliniczne, wciąż jest wiele barier, które powstrzymują chorych przed udziałem w nich. Pojawia się m.in. obawa przed negatywnymi skutkami ubocznymi danej terapii (tę odpowiedź wskazało 58% badanych), strach przed nieznaną terapią (39%), brak zaufania do firm farmaceutycznych (22%) i lekarzy (20%).

„Obawy przed nowymi terapiami są zrozumiałe. Jednocześnie widzimy, że osoby, które przynajmniej raz wzięły udział w badaniu klinicznym, są dużo bardziej chętne do uczestniczenia w kolejnych badaniach i mają do nich więcej zaufania – opowiada Maciej Jurkun, Dyrektor Krajowy Pratia Polska. – „to pokazuje, że wszelkie procedury, sposób prowadzenia badań i obowiązujące standardy przekonują ludzi i dają im większe poczucie bezpieczeństwa”.

Placówka została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt. Na miejscu znajdują się m.in. apteka szpitalna z doświadczonym personelem farmaceutycznym, pozwalająca na podawanie cytostatyków, przeciwciał monoklonalnych, immunoterapii i leczenia wspomagającego, ośrodki medycyny specjalistycznej, ośrodek onkologiczny czy szpital jednego dnia z dziennym oddziałem chemioterapii.

W ramach działania ośrodka zakładane jest nawet 8000 wizyt pacjentów rocznie oraz realizacja około 200 programów badań klinicznych. Prowadzić je będzie multidyscyplinarny zespół wykwalifikowanych badaczy, pielęgniarek, farmaceutów i pozostałych specjalistów z zakresu badań klinicznych.

Polska odgrywa ważną rolę na globalnej mapie badań klinicznych. Ostatnie dostępne dane uplasowały Polskę na 11 pozycji pod względem udziału w rynku badań klinicznych na świecie.