Neuca spodziewa się zakończenia prac konsolidacji i strategii w obszarze CRO w II kw.

Neuca rozpoczęła prace nad konsolidacją marek dla obszaru CRO (Clinical Research Organization) oraz długoterminową strategią i spodziewa się ich zakończenia w II kwartale 2023 r., przekazał prezes Piotr Sucharski.

W liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu kwartalnego prezes podkreślił, że Neuca konsekwentnie realizuje długoterminową strategię rozwoju Obszaru Badań Klinicznych. Łączy ona umacnianie pozycji ośrodków badań klinicznych z rozwojem kompetencji w organizacji projektów i poszerzaniem możliwości docierania do pacjentów. Bardzo ważnym elementem strategicznej przewagi jest zarządzanie danymi i technologią, które łączą w całość proces od pacjenta po końcowe wyniki badania klinicznego.

„Bardzo ważnym dla nas wydarzeniem w obszarze CRO było podpisanie w styczniu umowy nabycia 72,6% udziałów w OncoBay Clinical Inc., założonej przez uznany w regionie Ośrodków Badawczych – Moffit Cancer Center. OncoBay to wyspecjalizowane CRO, oferujące kompleksowe i elastyczne rozwiązania dla firm biotechnologicznych, które rozwijają swoje innowacyjne terapie w immunoonkologii. Spółka umożliwia prowadzenie operacji klinicznych na terenie USA a poprzez rozwinięty zespół Business Developmentu zapewnia dostęp do amerykańskiego rynku biotechnologicznego” – wskazał Sucharski.

„W I kwartale skupiliśmy się na konsolidacji struktury organizacyjnej wszystkich spółek w ramach segmentu. Powstał jeden globalny zespół odpowiedzialny za obszar, na czele którego stoi Krystyna Kowalczyk (współzałożyciel oraz CEO OncoBay). Rozpoczęliśmy także prace nad konsolidacją marek dla obszaru CRO oraz długoterminową strategią. Spodziewamy się zakończenia w II kw. 2023 r.” – dodał.

Zaznaczył też, że w I kwartale 2023 roku w ramach SMO Pratia Grupa Neuca otworzyła w Krakowie zaawansowany technologicznie Ośrodek Badań Klinicznych, w którym zakłada prowadzenie do 8 000 wizyt klinicznych rocznie w ponad 200 projektach.

„Na mapie Pratia pojawił się także nowy ośrodek szpitalny współtworzony wraz ze Szpitalem Uniwersyteckim w Galway w Irlandii. To kolejne wzmocnienie naszych kompetencji w obszarze hematoonkologii” – wskazał prezes.

„Równolegle w ramach Pratia Niemcy zrealizowaliśmy w I kwartale największy do tej pory projekt pod względem ilościowym – włączyliśmy w badania ponad 500 pacjentów w niespełna dwa miesiące. Wymienione przykłady potwierdzają, że Pratia jest coraz lepiej zorganizowaną platformą zdolną w krótkim czasie sprostać nawet najbardziej wymagającym logistycznie projektom. Liczba pozyskanych kontraktów w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku zwiększyła się o 24% a ich wartość netto o 15%” – dodał Sucharski.

Zaznaczył też, że w marcu Neuca zakończyła wdrażanie platformy Hyggio do zarządzania Ośrodkami Badań Klinicznych w Niemczech.

„Tym samym nasz system dostarcza dziś w czasie rzeczywistym dane ze wszystkich krajów w jakich Pratia prowadzi swoje operacje, czyli z Niemiec, Polski, Czech, Bułgarii, Irlandii, Hiszpanii i Ukrainy. W ramach technologii wspierającej oba obszary CRO i SMO coraz częściej wdrażamy w projektach dla klientów własne rozwiązania. Przekłada się to na obniżenie kosztów zewnętrznych dostawców i uniezależnia nasze biznesy od drogich i skomplikowanych procesów zakupowych” – dodał prezes.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego w IV kw. 2022 r. wyniósł 31,6%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.