Mercator Medical miał szac. 14,6 mln zł straty netto, 17,8 mln zł straty EBITDA w I kw.

Mercator Medical odnotował 14,6 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kwartale 2023 roku wobec 7,6 mln zł zysku netto w I kwartale. 2022 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Według szacunków, skonsolidowana strata EBITDA wyniosła 17,8 mln zł, wobec 16,6 mln zł zysku w I kw. 2022 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 113,0 mln zł wobec 136,8 mln zł w I kw. 2022 r.

Grupa Mercator Medical podała, że nadpodaż na rynku rękawic jednorazowych skutkowała spadkiem skonsolidowanych przychodów o 17% r/r oraz o niecałe 4% wobec poprzedniego kwartału (do 113 mln zł), a straty na poziomie EBITDA i zysk netto wynikały w dużym stopniu z dokonanych odpisów niegotówkowych wartości aktywów produkcyjnych.

„Zgodnie z sygnalizowanym przez nas brakiem przełomu na globalnym rynku producentów rękawic jednorazowych, kolejny raz zanotowaliśmy wyniki zdecydowanie poniżej naszych ambicji. W segmencie dystrybucyjnym obserwujemy już pewne pozytywne procesy zmierzające do odbudowy marż, ale również jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o istotnej zmianie jakościowej w postrzeganiu sytuacji rynkowej” – powiedziała wiceprezes Mercator Medical Monika Żyznowska, cytowana w komunikacie.

Grupa Mercator Medical posiadała szacunkowo na koniec marca 2023 roku 403,8 mln zł gotówki netto i innych aktywów finansowych.

Ostateczne wyniki finansowe za I kwartał spółka opublikuje 30 maja br.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 542,5 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)