Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, zakładający zmniejszenie wymagań wobec szkół wyższych chcących otworzyć studia medyczne. Obecnie takie uczelnie muszą posiadać kategorię naukową A+, A lub B+ w dyscyplinie nauki medyczne lub nauki o zdrowiu. Zgodnie z projektem szkoły wyższe wnioskujące o zgodę na otwarcie studiów medycznych będą musiały mieć kategorię A lub A+ w co najmniej trzech dowolnych dyscyplinach.

Dziennik Polski
–Trzy wyższe szkoły z Małopolski chcą kształcić przyszłych lekarzy – Akademie Nauk Stosowanych w Tarnowie i Nowym Sączu oraz Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu. Nabór pierwszych studentów na medycynę w Nowym Sączu i Nowym Targu ma rozpocząć się już jesienią tego roku. Z kolei Tarnów planuje otwarcie kierunku lekarskiego w roku akademickim 2024/2025. Każda ze szkół jest na innym etapie uzyskiwania pozwoleń na utworzenie studiów na kierunku lekarskim.