Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 15-19 maja.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Koronariwus: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 11-17 maja 2023 r. wyniosła 736, podało Ministerstwo Zdrowia. Od początku ogłoszenia pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 515 890 osób. W ciągu tygodniu wykonano 18,8 tys. testów na koronawirusa.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Bezpłatne leki: Wprowadzenie bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz dla seniorów po ukończeniu 65. roku od początku 2024 r. to koszt 1-2 mld zł, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

Rynek apteczny: Neuca prognozuje wzrost rynku hurtu aptecznego o 6% w tym roku, poinformował prezes Piotr Sucharski.

Rynek apteczny: Liczba aptek ogólnodostępnych działających na koniec 2022 r. spadła o 1,8% r/r i wyniosła 11,7 tys., a punktów aptecznych – 1,1 tys. (o 2,4% mniej niż rok wcześniej), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Prawo farmaceutyczne: 26 kwietnia br. Komisja Europejska przyjęła pakiet zmian europejskiego prawa farmaceutycznego. Jak wskazują Krajowi Producenci Leków, projekt nie przewiduje wprowadzenia prawnego i finansowego mechanizmu odbudowy bezpieczeństwa lekowego Europy, czyli przywrócenia produkcji API i leków. „Należy do projektu dyrektywy i rozporządzenia wprowadzić odniesienie wzywające Komisję Europejską do pilnego opracowania aktu legislacyjnego realizującego postanowienia Strategii Farmaceutycznej i dokumentów strategicznych UE” – apeluje Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Neuca: Ustanowiła program nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, podała spółka. Na wykup akcji przeznaczy maksymalnie 63 mln zł.

PZ Cormay: Odnotowało 1,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 2,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Urteste: Pierwsze notowanie na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odbędzie się w poniedziałek, 22 maja br., podała spółka.

Krka: Szacuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 1 755 mln euro w 2023 r., udział sprzedaży na rynkach poza Słowenią sięgnie 94%, a zysk w tym regionie 300 mln euro. Krka planuje też przeznaczyć 130 mln euro na inwestycje, głównie w rozbudowę i modernizację zakładów produkcyjnych i infrastruktury, podała spółka.

Krka: Odnotowała 89,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 90,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Celon Pharma: Zarząd zarekomendował akcjonariuszom wypłatę przez spółkę dywidendy w wysokości 0,09 zł na akcję, tj. łącznie w kwocie 4 593 150 zł, z części kapitału zapasowego, jaka powstała z tytułu zysków z lat ubiegłych, podała spółka. Jednocześnie zarząd zarekomendował pokrycie straty za 2022 rok w wysokości 39,28 mln zł z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną udziałów.

Neuca: Ocenia, że ma silne fundamenty do poprawy wyników w ujęciu r/r w 2023 r. i brak wyższej urzędowej marży hurtowej temu nie przeszkodzi, poinformował prezes Piotr Sucharski.

Mercator Medical: Odnotował 14,6 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kwartale 2023 roku wobec 7,6 mln zł zysku netto w I kwartale. 2022 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Neuca: Rozpoczęła prace nad konsolidacją marek dla obszaru CRO (Clinical Research Organization) oraz długoterminową strategią i spodziewa się ich zakończenia w II kwartale 2023 r., przekazał prezes Piotr Sucharski.

Neuca: Odnotowała 47,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 60,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PolTREG: Do spółki dołączył dr Jean-Louis Escary obejmując stanowisko business development officer. Jean-Louis Escary posiada specjalistyczną wiedzę oraz ponad 20-letnie doświadczenie w branży biotechnologicznej i farmaceutycznej, gdzie pełnił funkcję globalnego lidera projektów waloryzacji i monetyzacji aktywów farmaceutycznych dla Sanofi oraz starszego doradcy ds. optymalizacji aktywów farmaceutycznych dla Ipsen Pharma i Les Laboratoires Servier. Współuczestniczył też w budowaniu portfela dla firmy Tier 1 VC Orbimed Israel Partners.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Medicalgorithmics: Otrzymał certyfikat CE dopuszczający system PocketECG IV wraz z oprogramowaniem opartym na sztucznej inteligencji do użytkowania na rynkach Unii Europejskiej. Uzyskanie certyfikatu CE oznacza, że rozwijana przez Medicalgorithmics platforma do diagnostyki arytmii PocketECG IV spełnia wymogi jakości i bezpieczeństwa unijnego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR), podała spółka.

Synektik: Synektik Czech Republic zawarł umowy ze szpitalem wojewódzkim Krajská nemocnice T. Bati na sprzedaż, dostawę, instalację i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) dla szpitala, a także przeszkolenia personelu i opieki serwisowej w ramach gwarancji oraz pogwarancyjnej opieki serwisowej na okres 6 lat. Łączna wartość netto umów wynosi 76 474 000 CZK.

WUM: W zestawieniu „Center for World University Rankings 2023/24” Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) znalazł się w gronie 4,4% najlepszych uczelni świata. W rankingu CWUR wzięto pod uwagę 20 531 uczelni. WUM zajął: 896 miejsce na świecie (rok wcześniej: 917), 349 miejsce w Europie, 9 miejsce w Polsce i 1 miejsce wśród uczelni medycznych w Polsce.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl ora informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)