Projekt rozporządzenia MZ ws. limitu przyjęć na studia lekarskie trafił do konsultacji

Projekt rozporządzenia dotyczący limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, zakładający łącznie ponad 9,7 tys. przyjęć na kierunek lekarski i ponad 1,3 tys. na lekarsko-dentystyczny na rok akademicki 2023/2024 trafił do konsultacji i uzgodnień.

„Na studia na kierunku lekarskim projektowany limit przyjęć ogółem wynosi 9 725 miejsc (w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców wynosi 6 167 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim – 1 729 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski – 1 829 miejsc)” – czytamy w uzasadnieniu.

Natomiast na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit przyjęć wynosi 1 337 miejsc (w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców wynosi 818 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim – 221 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski – 298 miejsca), podano także.

W porównaniu do limitów przyznanych na rok akademicki 2022/2023 w roku akademickim 2023/2024 ogólny limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym zwiększył się o 322 miejsc, w tym na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim limit przyjęć został zwiększony o 393 miejsc.

Nieznacznemu zmniejszeniu uległa liczba miejsc na kierunkach niestacjonarnych w języku polskim oraz stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych w języku obcym.

(ISBnews)