Minister wprowadza dzienne limity przyjętych pacjentów oraz przepisanych recept

Od 3 lipca 2023 r. obowiązują dzienne limity przyjętych pacjentów oraz przepisanych recept nierefundowanych – minister zdrowia wprowadził zmiany w rozporządzeniu z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.

Limity są następujące:

lekarz na 10 godzin pracy może przyjąć do 80 pacjentów, którym przepisze receptę nierefundowaną – do limitu nie wlicza się pacjentów, którzy otrzymują recepty wyłącznie na leki refundowane,
liczba przepisanych recept nierefundowanych w dziesięciogodzinnym cyklu pracy nie może przekroczyć 300 – limit obwiązuje wszystkich uprawnionych do przepisywania recept.
W 11 godzinie pracy osoby uprawnionej do wystawiana recept system weryfikuje liczbę wystawionych e-recept we wcześniejszych godzinach. . Jeżeli nie przekroczyła limitu, nadal może wystawiać recepty – pod warunkiem, że ich liczba nie przekroczyła 300. W 12 godzinie system znów sprawdza liczbę wystawionych e-recept.

Minister Zdrowia 12 lipca 2023 roku podpisał rozporządzenie, które ogranicza zdalne wystawianie recept na środki odurzające i psychotropowe. Ich przepisaniu musi towarzyszyć badanie i ocena wpływu na pacjenta z wyjątkiem kontynuacji leczenia po nie więcej niż 3 miesiącach od wizyty u lekarza.