Medicalgorithmics i Telemedycyna Polska rozpoczną współpracę w obszarze diagnostyki arytmii serca

Medicalgorithmics podpisał list intencyjny z Telemedycyną Polską, którego celem jest określenie możliwości i zasad współpracy w zakresie partnerstwa dystrybucyjnego. Współpraca ma obejmować: korzystanie z technologii Spółki, dostarczanie przez Partnera opisów badań diagnostycznych oraz telemonitoring arytmii serca w oparciu o autorską technologię AI Medicalgorithmics. Intencją jest zawarcie docelowej umowy dystrybucyjnej w ciągu 6 miesięcy.

Celem porozumienia jest ocena potencjału rynkowego i wypracowanie warunków potencjalnej współpracy strategicznej. Medicalgorithmics przeprowadzi testy integracyjne i jakościowe w zakresie diagnostyki AI arytmii serca z wykorzystaniem danych EKG od Partnera. Natomiast Telemedycyna Polska przetestuje kompleksowe ekosystem diagnostyczny PocketECG oraz systemu AI Medicalgorithmics pod kątem ich komercjalizacji wśród swoich klientów na rynku polskim.

„Nasza technologia diagnostyki arytmii serca wspiera pracę techników EKG, przyśpieszając i automatyzacją proces powstania raportu EKG. Dzięki temu możemy istotnie zwiększyć efektywność firm diagnostycznych. Dodatkowo opracowany przez Medicalgorithmics system AI wykrywa 26 typów zaburzeń pracy serca, co jest jednym z najlepszych wyników na globalnym rynku. Rozwiązanie PocketECG wraz z naszym autorskim oprogramowaniem AI cieszy się uznaniem na całym świecie, dostarczając pracownikom służby zdrowia najwyższą wartość kliniczną w raportach diagnostycznych” – wyjaśnia Jarosław Jerzakowski, członek zarządu ds. operacji w Medicalgorithmics.

Medicalgorithmics oraz Telemedycyna Polska będą prowadzić dalsze negocjacje w celu określenia modeli współpracy oraz warunków handlowych. W zależności od efektów tych rozmów oraz oceny rynku i prognozy potencjalnej sprzedaży, Strony podejmą decyzje o zawarciu umowy o współpracy dystrybucyjnej i jej warunkach.

Telemedycyna Polska to jeden z liderów usług telemedycznych w Polsce, działający m.in. w obszarze kardiologii. Spółka prowadzi całodobowe Centrum Diagnostyczno-Monitorujące, zapewniające kompleksowe procedury telemedyczne: od screeningu przez diagnostykę krótko- i długoterminową, po teleopiekę kardiologiczną i senioralną. Spółka świadczy dla placówek podstawowej opieki zdrowotnie, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, szpitali, gabinetów lekarskich i pacjentów indywidulanych.

„Zgodnie z zapowiedziami i strategią rozwoju Medicalgorithmics, rozwijamy sprzedaż globalnie. W ostatnich tygodniach informowaliśmy o nowych współpracach z zagranicznymi partnerami, teraz zawarliśmy list intencyjny z uznaną polską firmą. W nowym modelu biznesowym nasze potencjał sprzedaży jest wyższy, ze względu na szerszy zakres potencjalnych partnerów. Działamy na rynku medycznym, więc każdy proces sprzedażowy wymaga odpowiedniego czasu na negocjacje, testy i wdrożenia” – komentuje Jarosław Jerzakowski.

Zgodnie z ogłoszoną w czerwcu br. nową strategią rozwoju, stworzoną z udziałem głównego akcjonariusza Medicalgorithmics – Biofund Capital Management LLC – polski medtech zmienił swój model biznesowy. Odchodzi od oferowania zamkniętego ekosystemu diagnostyki kardiologicznej, powiązanego z własnymi urządzeniami do monitorowania pracy serca. W nowej strategii spółka stawia na sprzedaż autorskiego systemu AI jako samodzielnego produktu oraz jego integrację z urządzeniami i systemami IT partnerów. Oprogramowanie Medicalgorithmics będzie oferowane jako usługa, a spółka będzie otrzymywać wynagrodzenie w różnych modelach, w tym oparte o liczbę wykonanych analiz danych EKG.