Parlament i Rada UE zawarli porozumienie ws. rozporządzenia o AI (AI Act)

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady UE osiągnęli w piątek wstępne porozumienie w sprawie ustawy o sztucznej inteligencji (AI Act), podał Parlament. To pierwsze na świecie ogólne przepisy, które mają regulować stosowanie sztucznej inteligencji. Rozporządzenie to ma na celu zapewnienie ochrony praw podstawowych, demokracji, praworządności i równowagi środowiskowej przed sztuczną inteligencją wysokiego ryzyka.

„W piątek negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie ustawy o sztucznej inteligencji (AI Act). Rozporządzenie to ma na celu zapewnienie ochrony praw podstawowych, demokracji, praworządności i równowagi środowiskowej przed sztuczną inteligencją wysokiego ryzyka, przy jednoczesnym stymulowaniu innowacji i uczynieniu Europy liderem w tej dziedzinie. Przepisy ustanawiają obowiązki dotyczące sztucznej inteligencji w oparciu o jej potencjalne ryzyko i poziom wpływu” – czytamy w komunikacie.

Uznając potencjalne zagrożenie dla praw obywateli i demokracji ze strony niektórych zastosowań sztucznej inteligencji, współprawodawcy zgodzili się zakazać

* systemów kategoryzacji biometrycznej, które wykorzystują cechy wrażliwe (np. przekonania polityczne, religijne, filozoficzne, orientację seksualną, rasę);

* nieukierunkowanego pobierania obrazów twarzy z internetu lub nagrań CCTV w celu tworzenia baz danych rozpoznawania twarzy;

* rozpoznawania emocji w miejscu pracy i instytucjach edukacyjnych;

* punktacji społecznej opartej na zachowaniach społecznych lub cechach osobistych;

* systemów sztucznej inteligencji, które manipulują ludzkim zachowaniem w celu obejścia ich wolnej woli;

* sztucznej inteligencji wykorzystywanej do wykorzystywania słabości ludzi (ze względu na ich wiek, niepełnosprawność, sytuację społeczną lub ekonomiczną), wymieniono.

„Nieprzestrzeganie zasad może prowadzić do nałożenia kar w wysokości od 35 mln euro lub 7% globalnego obrotu do 7,5 mln euro lub 1,5% obrotu, w zależności od naruszenia i wielkości firmy” – czytamy dalej.

Uzgodniony tekst będzie teraz musiał zostać formalnie przyjęty zarówno przez Parlament, jak i Radę, aby stać się prawem UE. Parlamentarne komisje ds. rynku wewnętrznego i wolności obywatelskich będą głosować nad porozumieniem na najbliższym posiedzeniu.