Osoby starsze mają swój telefon zaufania. Teraz 5 dni w tygodniu

Od 2 kwietnia 2024 roku, Telefon Zaufania dla osób starszych dostępny jest przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 17:00 do 20:00. Dodatkowo, zawsze w środy, w godzinach od 14:00 do 16:00, dyżur jest dedykowany wyłącznie osobom dotkniętym chorobą Alzheimera oraz ich opiekunom. Jest to czas dedykowany na zapewnienie szczególnego wsparcia dla tych, którzy zmierzyli się z tą trudną chorobą i dla ich najbliższych.

Według badania pn: Samotność wśród osób 80+ co 4-ta osoba po 80 r.ż. cierpi na samotność. Brakuje im osób, z którymi można porozmawiać o zwykłych codziennych sprawach, jak również tych, którym można zaufać. 59% z nich mówi, że potrzebują porozmawiać o tym jak się czują. Telefon Zaufania jest więc nieocenionym narzędziem w zapewnianiu rozmowy dla tych, którzy jej potrzebują.

Według cytowanego wyżej badania aż 26% osób starszych jest osamotnionych, a ponad 12% z nich w ogóle nie wychodzi z domu. Czują się niepotrzebni, zbędni, rośnie w nich poczucie wykluczenia. 61% osób starszych, które mierzą się z samotnością, mówi, że czują się nieważne, a 70% nie ma obok kogoś, komu mogłyby zaufać. Dlatego inicjatywy takie jak Telefon Zaufania dla osób starszych są niezwykle istotne, zapewniając im wsparcie i wysłuchanie.

„Wielu dzwoniących podkreśla, że szukają w Telefonie czegoś więcej. Dla nich rozmowa to nie tylko ucieczka od pustki po stracie bliskiej osoby czy choroby. Ten Telefon staje się przystanią dla tych, którzy pragną nie tylko wysłuchania, ale także ludzkiego zrozumienia” – mówi jedna z konsultantek Telefonu.

Telefon Zaufania dla osób starszych jest prowadzony przez Stowarzyszenie mali bracia Ubogich. Telefon Zaufania dla osób starszych jest prowadzony przez Stowarzyszenie mali bracia Ubogich. Działalność Telefonu jest finansowana z 1,5% podatku, KRS 160750.

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich to międzynarodowa organizacja, która powstała we Francji w 1946 r. W Polsce działa od 2002 r. i jest organizacją pożytku publicznego. Powstała, by być głosem osób niesłyszalnych, niewidzialnych i niezauważanych na co dzień – czyli osób starszych, samotnych. Dzięki Stowarzyszeniu seniorzy stają się widoczni w społeczeństwie. Stowarzyszenie swoje działania opiera na długoterminowym wolontariacie towarzyszącym, polegającym na regularnych odwiedzinach wolontariuszy w domach podopiecznych w ramach Programu „Obecność”, dzięki którym budują się relacje oparte na przyjaźni i zaufaniu oraz na innych inicjatywach.