Home Nauka Powstanie pierwsze w Polsce Centrum Medycyny Translacyjnej i Regeneracyjnej