Biomed Lublin chce do końca roku dopiąć finansowanie nowej fabryki

Biomed Lublin chce do końca bieżącego roku dopiąć finansowanie projektu nowej fabryki, którego wartość szacuje na łącznie 150 mln zł, poinformował prezes Marcin Piróg. Wśród priorytetów finansowych podkreśla szczególnie stałą poprawę rentowności działalności.

„Pracujemy nad finansowaniem projektu nowej fabryki i chcemy dopiąć tą kwestie do końca bieżącego roku” – powiedział Piróg na spotkaniu z dziennikarzami.

Zakłada on udział finansowania unijnego nawet do 60 proc. wartości projektu. We wkładzie własnym uwzględnia szczególnie finansowanie dłużne, czy finansowanie pomostowe z docelową sprzedażą nieruchomości. Według jego słów, w ramach wkładu własnego nie wykluczona byłaby emisja, ale w ostateczności.

„Zakładamy, że na początku 2020 roku fabryka rusza. Kolejne ok. 3 lata trwają procesy rozruchu i pełnej walidacji produkcji. Fabryka ma docelowo zwielokrotnić nasz potencjał, spełniać wymagania rynkowe i przepisy prawa według najwyższych standardów. Ma to dać nam w efekcie wykorzystanie szans rynkowych w obliczu międzynarodowego nadpopytu na nasze produkty” – wskazał prezes.

W czasie realizacji projektu nowej fabryki „stare” zakłady mają jednocześnie pracować i zarabiać, zaznaczył Piróg. Przewiduje stałą poprawę rentowności i brak transakcji jednorazowych w tym roku. Zarząd jednocześnie nie oczekuje znaczącego wzrostu przychodów w tym roku, a potencjał do osiągnięcia przedstawionych w strategii 100 mln zł przychodów rocznie widzi w okresie po pełnym uruchomieniu nowego zakładu.

Zarząd Biomedu ponadto oczekuje, że nowa fabryka ma przynieść obniżenie kosztów jednostkowych, uwolnienie potencjału sprzedażowego i wysoką jakość produkcji. Projekt przewiduje wydatkowanie 80 mln zł (w tym 50 mln zł najem i 30 mln zł capex) oraz 70 mln zł na urządzenia i linie produkcyjne.

Na 2018 rok zarząd Biomedu przewiduje następujące priorytety: zwiększenie mocy produkcyjnych, zapewnienie dostaw osocza do anty-d i odbudowę bazy; gwarancję dostaw do Polpharmy, Biotonu, Alpen Pharmy, ZZP, BCG, onko w ramach eksportu; wdrożenie systemu ERP; pozyskiwanie funduszy unijnych; badania kliniczne distreptazy; współpraca z liderami opinii i tworzenie silnego zespołu, który będzie realizował strategię.

Na 2019 i kolejne lata spółka celuje w zwiększanie mocy i operacyjnej konkurencyjności; spłatę zobowiązań układowych, zapewnienie finansowania projektów; uzyskanie unikalnych IP dla strategicznych produktów; ekspansję geograficzną z partnerami zapewniającymi „rentowny i szybki” wzrost sprzedaży; wzbogacanie portfolio o innowacyjne produkty.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,34 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)