Ministerstwo finansów zaostrza walkę z nielegalnymi papierosami

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Znalazły się w nim zapisy o walce z „szarą strefą” produkcji i obrotu nielegalnych papierosów.

Jak czytamy w uzasadnieniu „szara strefa” obrotu papierosami w Polsce jest szacowana na poziomie 15,7 proc. całego rynku wyrobów tytoniowych (dane z badania przeprowadzonego przez Instytut Doradztwa i Badań Rynku Almares – sierpień 2017 r.). Nielegalne wytwórnie i krajalnie działają w całej Polsce.
„Walka z nielegalnym tytoniem musi odbywać się w dwóch płaszczyznach: zwalczania nielegalnego importu z państw trzecich (przemytu) i likwidacji krajowego rynku nielegalnych wytwórców wyrobów tytoniowych. Projektowane rozporządzenie ma służyć realizacji drugiej z tych płaszczyzn, bowiem problematyka przemytu wyrobów tytoniowych, głównie papierosów, realizowana jest przez Służbę Celno-Skarbową na mocy przepisów unijnego prawa celnego na przejściach granicznych i w strefie nadgranicznej z państwami trzecimi. Analizy rynku tytoniowego i liczne przypadki ujawnień miejsc nielegalnej produkcji papierosów potwierdzają potrzebę objęcia systemem monitorowania przewozu głównych, irrelewantnych dla procesu produkcji elementów składowych papierosów.
Podobne stanowisko zajęła Rada Unii Europejskiej, która przygotowała konkluzję w sprawie intensyfikacji walki z nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi w UE przyjętą 7 grudnia 2017 r. W dokumencie tym Rada UE wyraża, m.in. poważne zaniepokojenie wciąż dużą skalą nielegalnego rynku tytoniowego w Unii Europejskiej, w którym zdecydowanie największy udział mają nielegalnie wytwarzane lub wprowadzane do obrotu papierosy, i wzrostem nielegalnego obrotu innymi wyrobami tytoniowymi” – czytamy dalej.

Jak wynika z danych m.in. służb celnych, straży granicznej i policji, w 2016 roku ujawniono 36 miejsc nielegalnej produkcji papierosów. W całym 2017 roku ujawniono zaś 104 miejsca nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych, stąd potrzeba podjęcia stosownych działań – wyjaśnia resort finansów.