BioMaxima S.A. kontynuuje dynamiczną transformację

BioMaxima osiągnęła w pierwszym kwartale 2018 r. zysk EBITDA dla jednostki dominującej w wysokości 617 tys. zł oraz 251 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 7.922 tys. zł. Spółka intensywnie prowadzi prace rozwojowe i nowe projekty inwestycyjne, utrzymując wskaźniki finansowe na stabilnym poziomie.

Zarząd spółki oczekuje, że zakończenie programu inwestycyjnego pozwoli na poprawę jej wyników oraz wskaźników finansowych już od 4 kwartału 2018 r.

„Główną osią naszej pracy są obiekty budowane w Lublinie, których wykorzystanie umożliwi nam polepszenie wskaźników finansowych i umocnienie pozycji BioMaxima w segmencie mikrobiologii. Dzisiaj odczuwamy, że mając dostęp do wielu atrakcyjnych rynków poprzez międzynarodową sieć dystrybucji, czy poprzez nasze spółki zależne, bez inwestycji nie będziemy w stanie obsłużyć rosnącego zapotrzebowania na nasze produkty. Dlatego zwiększamy moce wytwórcze spółki. Nowe linie technologiczne, które zakupiliśmy oraz realizowane prace rozwojowe dodatkowo pozwolą nam zaprezentować pełniejszą ofertę, m.in. zastępując asortyment, który obecnie dystrybuujemy – naszym własnym – i w ten sposób zwiększać rentowność” – wyjaśnia cytowany w komunikacie Łukasz Urban, prezes BioMaxima.

Prace przy budowie nowego zakładu produkcyjnego oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego w Lublinie przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Główne dostawy oraz instalacja maszyn i urządzeń będą prowadzone w okresie od czerwca do września 2018 r. BioMaxima zakończyła w 1 kw. 2018 r. prace badawczo-rozwojowe nad nowym analizatorem biochemicznym BM-200, a jego seryjna produkcja rozpocznie się w zakładzie w Lublinie w drugim kwartale tego roku. Zarząd Spółki spodziewa się dużego zainteresowania tym urządzeniem, przede wszystkim na rynkach zagranicznych.

Duże znaczenie dla dalszego rozwoju Emitenta będą miały, będące już na ukończeniu i realizowane wspólnie z UMCS w Lublinie, prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem testów do oznaczania minimalnego stężenia hamującego (ang. Minimal Inhibitory Concentration, MIC) antybiotyku. Spółka na ich podstawie opracuje pełną paletę testów MIC. Spółka prowadzi również prace badawczo-rozwojowe nad nową linią produktów Real-Time PCR służących do szybkiej molekularnej identyfikacji skażeń mikrobiologicznych żywności, adresowanych do rynku przetwórstwa spożywczego.

„Bardzo dobrze znamy segmenty diagnostyki, na których od lat działamy. Obecnie skupiamy nasze prace badawczo-rozwojowych na technologie, które są już ogólnie akceptowane i zweryfikowane przez rynek, takie jak oznaczanie lekooporności (AST), real time PCR, immunochromatografia, czy analizatory biochemiczne, w których szukamy innowacji. To są dzisiaj globalne, rosnące, wielomiliardowe rynki. Wiemy, że mamy już klientów, ufających Spółce, znających naszą markę, gotowych wypróbować proponowane przez nas innowacje w ramach znanej im technologii. Takie pozycjonowanie powinno pozwolić nam na generowanie marży praktycznie od momentu wprowadzenia nowego produktu do oferty, z pominięciem ryzyka akceptacji nowej technologii. BioMaxima jest jedynym polskim producentem krążkowych systemów AST, niedługo będziemy jedynym w kraju i jednym z niewielu na świecie producentem testów MIC. Innym źródłem innowacji jest współpraca ze start-up’ami, firmami technologicznymi, tworzącymi zupełnie nowe technologie, które nie dysponują potencjałem dystrybucyjnym i szukają go u nas” – tłumaczy Urban.

BioMaxima jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.