Pharmena: rośnie sprzedaż dermokosmetyków na zagranicznych rynkach

Pharmena osiągnęła w I kw. 2018 r. blisko 1 mln zł jednostkowego zysku netto wobec straty w analogicznym okresie ubiegłego roku, poinformowała spółka. Przychody spółki wzrosły w tym samym czasie o ponad 33 proc. do 3,9 mln zł. Dynamiczny wzrost wyników to efekt m.in. dużo lepszych rezultatów wypracowanych w szczególności ze sprzedaży dermokosmetyków na rynkach zagranicznych.

„Przychody z podstawowej działalności spółki wyniosły 3,9 mln zł w porównaniu do 2,9 mln zł, co oznacza wzrost o 33% r/r. Wynik operacyjny wyniósł 1,3 mln zł wobec 0,2 mln zł straty osiągniętej rok wcześniej. Rentowność operacyjna wzrosła tym samym do 32% w I kw. 2018 r.” – czytamy w komunikacie.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych wyników. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt bardzo dobrej sprzedaży naszych produktów w eksporcie, który staje się dla nas coraz ważniejszym kierunkiem rozwoju. Ważna była również dyscyplina kosztowa. Udało się nam znacząco obniżyć koszty sprzedaży, o ponad 39% r/r. Stale pracujemy nad rozbudową, ale też optymalizacją sprzedaży produktów i całej organizacji” – powiedział prezes Konrad Palka, cytowany w komunikacie.

Wypracowane dane operacyjne i finansowe to efekt intensywnej pracy całego zespołu, która zaowocowała umocnieniem pozycji rynkowej Pharmeny i wprowadzeniem do portfolio nowości produktowych. Zgodnie z zapowiedziami pojawiają się efekty realizacji zagranicznych kontraktów, które spółka podpisała pod koniec zeszłego roku, podano również.

„Na poziomie grupy Pharmena osiągnęła również dużo lepsze wyniki w I kw. 2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 3,7 mln zł i były wyższe o ponad 37% od przychodów osiągniętych w I kw. 2017 r. Zysk na poziomie EBIT wyniósł 0,9 mln zł wobec straty 0,5 mln zł rok wcześniej. Na poziomie netto spółka osiągnęła zysk w wysokości 0,7 mln zł wobec 0,6 mln zł straty w roku ubiegłym” – czytamy dalej.

W 2018 r. Pharmena skupia się na poszerzaniu oferty nakierowanej na oczekiwania klientów poprzez wprowadzenie kolejnych nowości produktowych, kontynuacji rozbudowy sprzedaży zagranicznej oraz podnoszeniu efektywności działalności poprzez optymalizację kosztów.

Spółka również kontynuuje rozmowy z zainteresowanymi podmiotami z przemysłu farmaceutycznego w zakresie dotychczas prezentowanych wskazań leku 1-MNA w obszarze chorób sercowo-naczyniowych. Przemysł wykazał dodatkowo zainteresowanie nowymi wskazaniami dla substancji 1-MNA. Są to choroby o podłożu zapalnym obejmujące niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby oraz tętnicze nadciśnienie płucne.

„Pharmena jednocześnie oczekuje, że jeszcze w czerwcu br. otrzyma finalną decyzję od Komisji Europejskiej w sprawie rejestracji 1-MNA jako składnika nowej żywności. Zgoda urzędu otwiera firmie drogę do wdrożenia innowacyjnego suplementu diety stosowanego w profilaktyce miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych na rynki wszystkich krajów UE. Najbliższe posiedzenie Komisji zaplanowane jest na 11 czerwca 2018 r.” – podsumowano.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Jest notowana na NewConnect od 2008 r.

(ISBnews)