Allenort stawia na psychiatrię

Grupa Allenort otworzyła Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne na warszawskim Tarchominie. „Nikt w Polsce nie otworzył jeszcze prywatnego szpitala psychiatrycznego” – podkreślał Grzegorz Goryszewski, prezes grupy Allenort.

Szpital i Centrum Diagnostyczne to pierwsza w Polsce, prywatna, kompleksowa, na tak szeroką skalę oferta stacjonarnej pomocy medycznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadcząca całodobową opiekę szpitalną dla wszystkich pacjentów — bez względu na rozpoznanie i aktualny stan psychiczny, czyli także pacjentów w stanie ostrym.

„Nasze zaangażowanie w obszar opieki psychiatrycznej to decyzja głęboko przemyślana, osadzona w naszych wieloletnich doświadczeniach obecności w branży medycznej, ale również w przekonaniu, że dla polskiej psychiatrii i jej podopiecznych można zrobić wiele dobrego. Postawiliśmy sobie za cel stworzenie kompleksowego systemu opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi, który zapewnia możliwie najlepszą diagnostykę i leczenie, zaś lekarzowi – umożliwia prowadzenie leczenia we współpracy z godnym zaufania, profesjonalnym zespołem terapeutycznym oraz możliwość uczestniczenia w całym procesie, także w czasie pobytu pacjenta w szpitalu i kontynuacji terapii po jego zakończeniu” – tłumaczył Goryszewski.

Oprócz szpitala grupa już dziś ma cztery poradnie o profilu psychiatryczno-psychologicznym. Grupa planuje także uruchomienie Neurocentrum 3N, czyli kliniki neurochirurgicznej i Centrum Rehabilitacji Neuropsychiatrycznej.

„Nasze plany związane z rozwojem ośrodka są ambitne i długofalowe. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie i jednoczesne leczenie 40 pacjentów w szpitalu, a w ramach sieci poradni współpracujemy z grupą 120 specjalistów w dziedzinie psychiatrii i psychologii. W naszym działaniach nie ograniczamy się do poradni czy szpitala, a planujemy stworzyć kompleksowy system opieki psychiatrycznej. Program rozpoczęliśmy od sieci placówek ambulatoryjnych, kontynuujemy go poprzez pierwszy w Polsce prywatny szpital i centrum diagnostyczne, a następnie centrum rehabilitacji neuropsychiatrycznej, którego uruchomienie jest planowane w przyszłym roku oraz klinikę neurochirurgiczną z pełnym wyposażeniem do najbardziej innowacyjnych zabiegów mózgu i rdzenia kręgowego z wykorzystaniem komórek macierzystych, i głębokiej stymulacji” – dodawał dr Konrad Rokita, ordynator Mazowieckiego Szpitala i Centrum Diagnostycznego.