Ogłoszono konkurs do Programu Sektorowego InnoNeuroPharm

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs, w którym przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw mogą ubiegać się o wsparcie w finansowaniu przedsięwzięć badawczo – rozwojowych w ramach Programu sektorowego InnoNeuroPharm (Działanie 1.2 POIR). Konkurs dedykowany jest branży farmaceutycznej, w tym neuromedycynie oraz ma na celu zwiększenie jej konkurencyjności i innowacyjności.

Nabór wniosków potrwa od 3 sierpnia do 2 października 2018 r., a budżet konkursu wyniesie 230 mln zł. Proces oceny wniosków zaplanowany został tak, aby potencjalni beneficjenci otrzymali informacje w ciągu 90 dni od zamknięcia naboru.

Nowością w procesie oceny wniosków, w stosunku do pierwszego naboru, jest możliwość poprawy wniosku na podstawie uwag ekspertów. Jednym z warunków otrzymania dofinansowania natomiast będzie wpisanie się projektu w zakres tematyczny konkursu oraz priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, czyli tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach Programu sektorowego InnoNeuroPharm muszą być zlokalizowane poza województwem mazowieckim.