Resort zdrowia szuka kancelarii, która pomoże walczyć z antyszczepionkowcami

Liczba skarg, jakie wpływają do Ministerstwa Zdrowia od przeciwników szczepień, w ciągu ostatnich trzech lat potroiła się – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Dlatego resort szuka kancelarii prawnej, która pomoże mu w rozpatrywaniu tych zażaleń. Konieczność takiego działania uzasadniona jest dużą liczbą spraw, których prowadzenie, bez wsparcia podmiotu zewnętrznego, stanowiłoby zbyt duże obciążenie dla radców prawnych departamentu prawnego resortu.

W latach 2015-2017 do resortu zdrowia wpłynęło 3129 zażaleń, z czego zaledwie 12,9 proc. zostało rozpatrzonych. Na koniec 2017 r. w toku pozostawało tym samym 2841 postępowań. Większość skarg dotyczy nakładania grzywny za odmowę szczepienia dzieci.